Konu:Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:27
Tarih:22/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günaydın herkese öncelikle.

Evet, bu torba yasayı neden getirdiniz, önce oradan başlayalım. Bu torba yasa zaten 16 bakanlığı, 65 yasayı ve de 7 komisyonu ilgilendiriyor. Geliş sebeplerine baktığımızda, çok büyük açıklar var; bütçede açıklar var, ekonominin iyi yönetilmemesinden kaynaklanan finansal açıklar var.

Peki, bütçede neden açıklar var, bir oraya değinelim önce. İyi yönetilmemesinden kaynaklanan en önemli faktörlerden bir tanesi, dopingli olarak ekonomiyi büyütmeye çalışmak değerli vekiller. ÖTV, KDV dopingiyle büyümeye biraz katkı yapılmak istendi ve son dönemde büyüme sağlandı ama ardından bütçe disiplini bozuldu, mali disiplin bozuldu, bütçe bir açık verdi. Bir taraftan da SGK'nin o kadar çok açığı var ki hani Sayın Genel Başkanımıza açıklar filan diyorsunuz ya, aslında bu rakamlara, oranlara baktığımızda bunu söylememeniz lazım. Ama, SGK'nin maalesef açıkları var, bir de bütçeden oraya da para aktarılmak durumunda, hazineden, Maliye Bakanlığı bunu tamamlamak zorunda. Bundan dolayı açıklar var. Peki, ne yaptı hazine? Borçlanmak durumunda kaldı. Bir de işte bu torba yasayla vergiler getirilmek durumunda kaldı.

Borçlanma kısmına değineyim önce değerli vekiller. Ne oldu? Hazine tarihinde şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde, açığın üstünde bir rakamda borçlandı. Bu nedenle de hatırlarsanız bu maddelerin içerisinde 37 milyar lira ek bir borçlanma limiti getirdik ve usulsüz getirildi bu yani ek bir bütçeyle gelmesi gerekirken torba yasayla geldi. Bu borçlanmanın miktarının niye bu kadar olduğunu anlayamadık. "Spekülasyona karşı koymak için." dediler, başka söylenen ifadeler var ama kimse anlamadı, niye bu kadar borçlandık, bu kadar faiz lobisine zaten faiz verirken niye biraz daha veriyoruz, bunu anlayamadık.

Diğer taraftan, torba yasayla da birtakım vergilerin alınması ve gelir toplanması hedeflendi. Maliye Bakanlığı bir çalışma yaptı, nerelerden alabiliriz vergileri diye. Tekrar hatırlatacağım -ki ikinci defa bunu söylüyorum ama bir daha söyleyeceğim- iktidar partisi iktidara geldiğinde söylediği en önemli cümlelerden bir tanesi "Dar gelirlilerin millî gelirden alacakları payı artıracağız." idi ama tam tersine, gelen bütün vergi yüklerini hep üstüne yüklediler ve de borçlanmaların daha yüksek olmasını sağladılar, yoksulluğu artırdılar, bir de üstüne üstlük kredi kartı borçlarından, bireysel kredilerden alınan faizi, yasal takip oranlarını da kat kat artırdılar.

İşte, bu torba yasada da vatandaşın sofrasındaki gazozdan tutun da çok sayıda ürüne, çok sayıda kullandığımız hizmete vergi getirildi. Artık engellilerin, gazilerin kullandığı araçlara kadar limit getirildi, sınır getirildi.

Doğrudan ve dolaylı olarak getirilen bu zamlar, bu vergiler aslında enflasyona da yansıyor tabii ki. Hani siz faizleri istemiyorsunuz ya, nasıl düşecek bu faizler? Bu kadar enflasyonu artırıcı etki varken, Hazine bu kadar fazla borçlanırken gereğinin üstünde, faiz lobisine bu kadar faiz öderken nasıl düşecek bu faiz? "Ah, sizi gidi bankalar!" diyorsunuz "Merkez Bankası, niye düşürmüyorsun?" diyorsunuz ama vatandaşa, Hazine bu kadar borçlanırken bu faizin nasıl düşeceğini ya da işte, bu kadar vergileri getirip fiyatlar üzerinde etkili olurken, enflasyonu tetiklerken nasıl düşeceğini demiyorsunuz. Sanki başka bir yerde yaşıyoruz, sanki uzaydan geldi bu faiz, böyle yabancı bir şekilde ifade ediyorsunuz.

Sayın Başkan, bir dakika alabilir miyim.

BAŞKAN - Buyurun, vereyim size bir dakika ek süre.

Tamamlayın lütfen.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Evet, bu saatte konuşuyorsak biraz konuşalım değil mi?

Artık bu torba yasayı bitirdik ama neden bu torba yasayı getirdik? Sonuçlarını görmek zorundayız, bunu vicdanımıza kabul ettirmek zorundayız. Onun için, ben aslında sizin vicdanlarınıza da bunu bırakmak istiyorum.

İşte, sayın vekiller, bu torba yasa, çok vicdanlı değil maalesef. Orta gelirlinin, dar gelirlinin üstüne yüklenmiş vergilerin getirildiği bu torba yasayı biz son defa yapmıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü ekonomi yönetiminde bu hatalar oldukça, ciddi reformlar olmadıkça siz, gerçekten, işsizliği artırmaya da bu şekilde devam edersiniz, bir taraftan da yeni torba yasalarla yeni açıkları yamamaya da çalışırsınız, bundan dolayı da vatandaş yine perişan olmaya devam eder. Ama biz muhalefet yaparak size hatalarınızı göstermeye gayret ediyoruz, bunları düzeltmeye gayret ediyoruz.

Sabahın bu saatlerinde dinlediğiniz için teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.