Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:27
Tarih:22/11/2017


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Değerli üyeler, ortada bir çirkinlik varsa bu çirkinlik, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını yok saymak, onu hafızalardan silmeye çalışmaktır. (CHP sıralarından alkışlar)

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - O senin kendi düşüncen.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Eğer Millî Eğitim Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ü kamu spotunda bir saniye dahi göstermiyorsa, çirkinlik arayanlar, dönüp Millî Eğitim Bakanlığının spotuna bakmalıdır; çirkinlik arayanlar, Millî Eğitim Bakanlığının 8 Kasım tarihli genelgesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün nasıl kutlanacağını anlatırken Başöğretmen Atatürk'ün adını tek kelime dahi geçirmemektir; çirkinlik arayanlar, önce kendi iktidarlarının ne yaptığına baksınlar, acaba benim bu durum tespitim mi çirkinlik yoksa yapılan mı çirkinlik ona bir karar versinler.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Ya, arkadaşlar, ne zaman bıkacaksınız bu Atatürk'ün arkasına sığınmaktan? Bırakın artık yakasını ya! Bırakın adamı...

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - "Laf olsun, torba dolsun; CHP'nin her söylediğine karşı çıkalım." diye alınan sözler burada toplumu meşgul etmekten başka hiçbir işe yaramıyor.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Başka bir sermayeniz yok, sadece Atatürk'ü kullanıyorsunuz, yapmayın!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Ben sayın grup başkan vekilinden bana sataşma yerine, Sayın Bakanı arayıp "Efendim, siz nasıl bu yanlışı yaparsınız? Biz son on-on beş gündür Atatürkçüyüz. Bu yanlıştan bir an önce dönün." demesini beklerdim.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Biz Atatürk'ü istismar etmiyoruz, gerektiği yerde hatırlarız.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Ama belli ki Atatürkçülük politikası hâlâ içselleştirilememiş; içselleştirilemediği için Millî Eğitim Bakanlığının bürokratları da son on beş yıllık politika doğrultusunda hem genelge yayınlıyor hem de bir yandan da çektikleri kamu spotunda Mustafa Kemal Atatürk'e, o yüce insana bir saniye dahi yer vermiyor. Ben eğer bunu Meclis kürsüsünden anlatmayacaksam, bu çirkinliği tarihe geçirmeyeceksem, benim burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bir milletvekili olarak bu sıralarda oturmaya bir saniye dahi hakkım yoktur.

Teşekkür ederim.