Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:26
Tarih:21/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19/11/2017 tarihinde Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" isimli sözde spor programında sarf ettiği "kusturmalı Boşnak..." ifadesiyle Rasim Ozan Kütahyalı isimli, sözde yorumcu bu sözleriyle sadece Boşnak kökenli kardeşlerimize hakaret etmemiş, sadece onları yaralamamış etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir, kendisini kınıyoruz. Boşnak kardeşlerimiz Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubudur. Onlar ki İslam sancağı düşmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çekmiş, soykırımlara maruz kalmıştır. Türk milletinin gözü önünde dinî, ahlaki, vicdani tüm değerleri hiçe sayarak sarf edilen sözler nedeniyle adını anmayı bu saatten sonra ar kabul edeceğim şahsa karşı sadece Boşnak kökenli bir Türk ailenin çocuğu olarak değil aziz Türk milletinin bir vekili olarak bugün itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımı, konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı beyan ediyorum.

Televizyon ekranlarında milletin parasıyla oturup milletin değerlerine küfredenler, ahlaksızca sözler sarf edenler bu cesareti nereden almaktadır? Toplumun değerleriyle barışık olmayan bu tip insanların, değerleri hiçe sayanların, ahlaktan yoksun şahısların bırakın televizyonlarda belden aşağı muhabbet etmeyi toplumun karşısına çıkıp söz söyleme cesareti bile bulamaması gerekmektedir.

Etnik ya da inanç farklılığı gözetmeksizin toplumu bir bütün hâlinde ilgilendiren bu gibi seviyesiz, bayağı programlar ya da şahıslarla ilgili olarak RTÜK acilen devreye girmeli, bunun yanında toplum da tepkisini ortaya koymalıdır. Unutulmasın ki ne söylese toplumun kabul ettiğini, siyasetin tahammül ettiğini sanan şahıs, dün FETÖ'cü olmakla övünüyordu. Büyük Türk milleti ailesini de bu tür haddini bilmeyenlere karşı tepki koymaya, seviyesiz ve bayağı konuşmalarını dinlememeye, yazılarını okumamaya davet ediyorum. Ayrıca, devletimizin yetkililerini kamu vicdanını sarsan bu tür konulara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

Toplumsal hassasiyetin ve gerilimin had safhada olduğu, kutuplaşmaya, ayrılığa değil birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde ailecek devlet imkânlarından nemalanarak milletin değerlerine hakaret etmeyi marifet zanneden kendini bilmezlere, milletten kazandıklarıyla millete küfredilemeyeceğini hatırlatmak gerekmektedir. Bu nedenle, öncelikle devletimizin resmî kurumlarından ziyade milletin bir evladı ve vekili olarak bu şahsı büyük Türk milletine şikâyet ediyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milleti bütün olarak referans aldığımız için ırkçılığa, demokrasiyi referans aldığımız için de faşizme karşıyız. Bunun için, yapılan hakarete bir Boşnak kökenli olduğum için değil, onun için tepki vermiyorum; etnik ya da mezhep farkına bakmadan milletin parasıyla televizyonlarda köşe başına oturup hiç çekinmeden, sorumluluk hissetmeden, din, vicdan, ahlak gözetmeksizin yapılan konuşmalardan rahatsız olduğum ve de milletimin bir vekili olduğum için tepki veriyorum.

Ahlak, şerefin ve toplumun ölçüsüdür. Ölçüyü yitirmiş olan adı gereksiz şahıs elbette ahlak çizgisine çekilecektir. Bu konu sadece Boşnakları ilgilendiren bir konu değildir, kuru bir özürle geçiştirilecek konu hiç değildir. Ekmeğine ve milletine saygısı olmayan, özrü kabahatinden büyük olan Rasim Ozan Kütahyalı gibi şarlatanları televizyon ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor. Neymiş? Alkol almış; ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyormuş. Eğer bu doğruysa bu daha vahimdir; milyonlarca izleyiciye saygısı olan, ekrana alkollü çıkmaz. Ekmeğine saygısı olan işini ve milletini velinimet bilir, besmeleyle işine başlar.

Yüksek bir oranda milliyetçi ve muhafazakâr olarak kendini tanımlayan, genel anlamda da ahlaki değerleri içselleştirmiş büyük Türk milleti ailesinin huzuruna bu tip insanları asla çıkarmamalı; hatta bu aşamadan sonra çıkmaya cesaret bulamamalıdırlar. Bu kapsamda, hassasiyeti nedeniyle Beyaz TV yöneticilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti, bu şahsiyet fukarası, ekmeğine ve izleyicisine, milletine saygısı olmayan kişi veya kişileri tüm yazılı ve görsel medya sahiplerinden ve yöneticilerinden bir daha milletin önüne çıkarmamalarını bekliyoruz.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Sabah'tan da kovulmuş.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Özellikle bir daha ekranlarda görünmemesi için de milletimiz adına yakın takipçisi olacağım.

Sayın Başkanım, yirmi saniye isteyebilir miyim?

BAŞKAN - Tabii, buyurun.

SAFFET SANCAKLI (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Özellikle bir daha ekranlarda görünmemesi için de milletimiz adına yakın takipçisi olacağımızı da beyan ediyoruz.

Sözlerimi, Boşnakların insanlığa mal olmuş, Bilge Kral'ı Aliya İzzetbegoviç'in sözleriyle bitirmek istiyorum: "Sloganımız şu: Kendinden olanı sev, ötekine saygı göster." "Din ahlaktır, onu hayata geçirmekse terbiyedir." "En kötü kombinasyon boş bir ruh ile dolu bir midedir."

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)