Konu:Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:110
Tarih:18/06/2017


Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, kabul edilen önergeler doğrultusunda yeni madde ihdasları ve metinden madde çıkarılmaları gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda nihai metinde yürürlük tarihini düzenleyen 89'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde gerekli redaksiyonun yapılması hususunu arz ederim.

Teşekkür ederim.