Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:23
Tarih:15/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 72'nci maddesi üzerindeki Milliyetçi Hareket Partisi önergemiz için söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle Sayın Bakanım üzüntülerimi bildireceğim. Bu bizim önergemize katılmanızı çok arzu ediyorduk çünkü bu kanun tasarısının mahiyeti itibarıyla 3 tane hususu var. Bu 3 husus olmamış olsa -dün söyledim zaten- bu kadar problemi ne yapacaksınız? Zaten birikmiş. Ne var? Bunun bir tanesi görüşmekte olduğumuz borçlanma limitiyle ilgili. Çok sağlam dediğimiz, 4749 dediğimiz kanunu deliyoruz bir geçici maddeyle, işte 30 milyar borçlanacağız. Yani bunun başka türlü gelmesi lazımdı, böyle...

Bir tane de 3 iletişim şirketine ne yapıyoruz? İyilik yapıyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz, bir de orada öyle bir şey var.

Bir diğer şey de vergi getiriyoruz; hem kurumlar hem de gelir vergisini 2 puan artırıyoruz. Bu yukarıda görüşülürken, faizler üzerinden, bir başka bakanımız da ne dedi? "Vergileri kaldıralım." dedi, Maliye Bakanı sıkıntıya girdi, dün konuştuk da. Bunu niçin söylüyorum? Hakikaten bütün Maliye bürokrasisini kilitlemiş durumdayız. Kamu maliyesi sıkıntılı bir alan içinde. Biz mali disiplini bozduk, mali disiplini toparlamak zordur. Hakikaten geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri bu sıkıntıları yaşadı, hükûmetlerle beraber bütün Türkiye yaşadı. Dolayısıyla sistemi bozmadan, eğer ek bütçe gerekiyorsa onunla buraya gelip bu meseleyi çözmemiz lazımdı.

Şimdi, 2017 yılı için net borçlanma limitini artırıyoruz bununla. 2002 yılında esasen mali disiplinin korunması için kabul edilen 4749 sayılı Kanun'daki hazinenin borçlanma limitleri 2009 yılından bu yana ilk kez 37 milyar TL artırılıyor. Esasen bu madde -biraz önce de söyledim- tasarının en sıkıntılı maddelerinden biri. Bu açıkça Hükûmetin hesaplarının şaştığını ve 2018 bütçe tahminlerinin de tutmayacağının bir ispatı. Mali disiplinde havlu atıldığını da gösteren bir emare bu aynı zamanda. Bu gelişme Türkiye ekonomisine olan güveni zedeleyebilecek bir nitelikte ve hâlihazırda kontrol etmekte zorlandığımız faiz ve kur artışlarını da tetikleyebilecek bir nitelikte.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmetin bozulan bütçe dengesinin karşısında getirilen tedbirler de maalesef eksik ve hatalı. Mali disiplinden ödün vermek kolay -hep söylüyoruz- geri dönüşü zor, bunu dikkate almak lazım. Ekonomimizde maalesef cari açık ve aynı zamanda bütçe açığını yaratmadan büyümenin sağlanamadığını görüyoruz.

Burada bugün ocak-ekim bütçe sonuçları açıklandı. Baktığımız zaman, bütçe açığı 12 milyar TL'den -ekim ayı, ocak itibarıyla- 35 milyar TL'ye yükseliyor. Diğer taraftan, faiz dışı denge de 32,4 milyardan nereye geliyor? 15,2 milyara. O da azalıyor, orada da sıkıntı var. Şimdi, Maliye otursa, bu işlerle burada uğraşacağına harcama ve vergi reformunu getirse, hep birlikte yapısal tedbirleri koysak, önümüze yönelik çok iyi bir bakış açısı getirsek bunlar güzel şeyler değil mi? Esasen, şimdi ne yapıyor, biliyor musunuz Sayın Bakan? Ortaya çıkan problemleri çözmeye çalışıyoruz. Bu problemler, eğer yapısal önlemleri almazsanız devamlı gelir, altından kalkamazsınız. Ha bire böyle torba; 100 madde, 120 madde, hatta 40 madde gelip de burada 240 maddeye çıkanlar oldu -aşağı yukarı rakamlar, bir aşağı, bir yukarı olur- şimdi burası da sıkıntılı.

Bakın, bugün ihalede oluşan faiz iki yıl vadeli 13,75; Merkez Bankası politika faizi yüzde 8'in 5,75 üzerinde gerçekleşti yani ondan 6 puan yüksekte. O zaman burada sıkıntılı bir durum var demek. Bunu böyle değerlendirmekte yarar var. Gelin, bunu hakikaten düzgün şekilde yapalım diyorum, ben önergemize destek bekliyorum.

Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan.