Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:23
Tarih:15/11/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle Antalya'mızın batı ilçelerinde, Kaş, Demre, Kumluca'da iki gün önce olan büyük afetten dolayı oradaki çiftçilerimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz yine büyüklüğünü gösterdi, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımız bu konuyla özellikle ilgileniyorlar. İnşallah en yakın zamanda tüm yaralar sarılacaktır.

Ülkemizde toplam mera alanımız 14,6 milyon hektardır. 2002 yılından günümüze kadar meraların tespit ve tahdit çalışmaları ile ıslah ve amenajman projeleri için 543 milyon kaynak aktarılmıştır. Bu 14,6 milyon hektar mera alanının 10,9 milyon hektarının tespiti, 6,6 milyon hektarın tahdidi, 3,6 milyon hektar alanın tahsis çalışmaları tamamlanmıştır.

Ülkemizin büyük bir bölümünde hayvancılık mera alanlarına dayalı olarak yapılmaktadır. Hayvancılığımızda en önemli maliyeti de yem giderleri oluşturmaktadır. Kaliteli kaba yemin en kolay ve en ucuz karşılandığı yerler ise meralardır. Bakanlığımızca uygulanan mera ıslah ve amenajman projeleriyle meralarımızdaki ot verimini ve kalitesinin yükseltip ot atma kapasitelerini arttırarak meralarımızın ülkemiz hayvancılığına yeterli hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki en önemli konu mülkiyet konusu. Özellikle de 1937 yılında Orman Bakanlığı tarafından "Beş yılda kadastro çalışması bitecek." denilmiş. Bu çalışmalar yapılmış fakat 2000'li yıllara kadar büyük bir uyumsuzluk var. Özellikle bu mera konusunda, geniş alanlarda yani ormanlık alanların, makilik ve bozuk ormanların bir kısmı orman arazisi olarak görünüyor. Bu sahalarda da son yıllarda yaptığımız çalışmayla otlatma planı yapılarak -özellikle yaşlı ormanların altında ve bozuk makilik alanlarda- hayvancılarımızın önü açılmıştır. Tabii ki bu çalışmalar çok faydalı çalışmalar, mera konusunu biz de çok önemsiyoruz. Önemli olan, arazi sınıflandırmasını iyi yapmak lazım, meralarımızı iyi korumamız lazım, ormanlarımızı iyi korumamız lazım, tarım topraklarımızı iyi korumamız lazım. En tepeden başlar; eğer meralarımızı iyi koruyamazsak ormanlarımıza yük biner, eğer ormanlarımızı koruyamazsak alttaki tarım topraklarını yok ederiz.

Bir de en önemli konu: Yaptığımız çalışmalarda -özellikle Orman Kanunu'nda yaptığımız çalışmalar- taşlık, kayalık, ot bitmeyen yerin bile adını "orman" koymuşuz ama öbür tarafta birinci sınıf tarım topraklarımız yok oluyor; bunun da önüne geçmemiz gerekiyor.

Ben, bu duygu ve düşüncelerle tüm heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aydın.