Konu:Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak gerçekleştirdikleri Filistin ziyaretine ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:23
Tarih:15/11/2017


Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak gerçekleştirdikleri Filistin ziyaretine ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HASAN TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Filistin ziyaretimizle ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Heyetinizi saygıyla selamlarım.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu öncülüğünde 22 milletvekilimizle birlikte, Kudüs başta olmak üzere, Filistin topraklarımıza 9-12 Kasım tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle, bu ziyarete katılan Kudüs sevdalısı milletvekillerimizi şükranla selamlıyorum; Meclisimizi ve milletimizi de selamlıyorum.

Malum, 14 Temmuzda İsrail'in, bizim ilk kıblemiz, Peygamberimiz'in miraca yükseldiği, Yüce Rabb'imizin Kur'an-ı Kerim'de "etrafını mübarek kıldığımız" diye tarif ettiği Mescid-i Aksa'ya yönelik haksız, kabul edilemez bir saldırısı ve cuma namazlarına yasak koyması söz konusu olmuştu. Bunun üzerine, başta Filistin halkı olmak üzere, İslam dünyası ayağa kalkmıştı. Filistinli kardeşlerimizin izzetli ve onurlu bir duruşu neticesinde, özellikle Türkiye başta olmak üzere, İslam dünyasının ve dünyanın her bir yerinden gelen tepkiler neticesinde İsrail rejimi geri adım atmak zorunda kalmıştı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyaya, İslam dünyasına çağrılar yapması, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesini göreve davet edip toplantıya davet etmesi ve İstanbul'da alınan kararlar da İsrail'in bu geri adım atmasında etkili olmuştu.

Ülkemizin içerisinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde birçok milletvekilimiz, siyasi partilerimizin genel başkanları, sivil toplum örgütlerimiz, âdeta milletimiz ayağa kalkmıştı. Biz de Filistin ve Türkiye Dostluk Grubu olarak o günlerde tepkimizi en yüksek dille ifade etmiştik ve Mescid-i Aksa'ya gidip bir cuma namazı kılmak, milletimizin duruşunu orada göstermek, Filistin halkının yanındaki dayanışma duygularımızı ifade etmek istiyoruz demiştik.

Sahanın normalleşmesi biraz beklenerek 22 milletvekilimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Çoğunluğu AK PARTİ'den olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partimizden ve Milliyetçi Hareket Partimizden de temsilcilerimiz vardı. Bu anlamda, hem bizim Hükûmet olarak Filistin davasına gösterdiğimiz duyarlılık hem de muhalefetin bu anlamdaki duyarlılığıyla birlikte, bunun Hükûmetimizin de üzerinde bir devlet politikası ve bir bakışı olmasını göstermesi açısından da önem arz ediyordu.

Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da namazımızı kıldıktan sonra Filistin topraklarında Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Beytüllahim'de, El Halil'de ve Cenin'de incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin Filistin halkına yapmış olduğu yardımları, altyapı ve üstyapı yatırımlarını ve birçok faaliyeti yerinde inceledik. Özellikle Cenin'de 1 milyon metrekare üzerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle oluşturulmaya çalışılan Cenin Sanayi Bölgesi'ni yerinde inceledik. Filistinli yetkililerden bilgiler aldık. Filistin Yasama Meclisinde, yasama organı Başkanı ve milletvekili kardeşlerimizle görüştük. Özellikle bizim istirhamımız üzerine hem El Fetih'ten hem de Hamas'tan milletvekili kardeşlerimiz o gün bizi Yasama Meclisinde birlikte karşıladılar. Biz son zamanlarda devam eden Filistin'deki uzlaşma sürecine Türkiye olarak vermiş olduğumuz desteği de bu münasebetle yerinde gözlemlemiş olduk.

Tabii, Kudüs bizim için çok önemli, inancımızın kıblesi. Bu açıdan, Kudüs ve Filistin topraklarına yapılan saldırıları kabullenemeyiz ancak İsrail'in her geçen gün Filistinli Müslümanlara, Filistin halkına şeytani bir plan uygularcasına zulmettiğini maalesef yerinde gördük ve müşahede ettik. Yer yer öfkelendik, duygulandık ve ibretler aldık. Ancak şunu da gördük ki Filistin'de gördüğümüz manzara, bir devlet tabiiyeti altında, bir vatan üzerinde ve özgürce bir milletin ferdi olmanın maliyetinin, hatta kıymetinin ne olduğunu da hepimize göstermiş oldu. Filistin'e bütün kardeşlerimizin gruplar hâlinde gitmesini, milletimizin duruşunu orada göstermesini ve bu ibretlik manzaraları da çözüm odaklı olarak izlemesini tavsiye ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASAN TURAN (Devamla) - Bu münasebetle yüce Meclisimizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Turan.