Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:22
Tarih:14/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce bakıyorum iktidar partisine, boş sıraları görüyorum, demek ki yoklama zamanı geçince...

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Ya ne boşu ya!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Yalan bir şey konuşmuyorum burada.

...herkese izin verildi, herkes de kaçıp gitti. Demek ki bu kadar saygı gösteriyorsunuz torba yasaya. Öncelikle bunu kınıyorum.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kendi grubunuz ne kadar saygı gösteriyor, ona da bakın.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Bizim grubumuz yeteri sayıda burada efendim ama siz bu maddeleri ya yarına bırakacaktınız veya buraya vekillerinizi getirecektiniz.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - 12 kişi var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kendi grubunuza bakın.

HASAN BASRİ KURT (Samsun) - Sizin grubunuz sürekli gelmiyor, onun için size normal geliyor bunlar. Sizin grup hiç gelmiyor ki buraya.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet, konuya geçiyorum.

Sayın milletvekilleri, orta vadeli program açıklandığında zaten 2018'in zam yılı olacağı belliydi. Çok kalabalık bir torba yasa geldi önümüze. Bu torba yasa 16 bakanlık, 65 yasa ve de 7 komisyonu ilgilendiriyordu; önemli bir ekonomik zafiyetin içine düşüldüğünün de ifadesiydi, orta vadeli programın hedefinin çöktüğünü de çok net göstermekteydi. Ve başladık, bu kadar yoğun maddeleri yukarıda bitirdik ve buraya geldik, şimdi de alelacele geçirelim. Neden geçirelim? Çünkü yamaları yapalım, bütçe de hazır geçerken bu bütçeye de bir zemin oluşturalım isteniyor.

Az önce de ifade edildi, bu maddeler içerisinde en önemlisi bana göre, 72'nci maddedeki ek bütçeyle gelmesi gereken 37 milyar liralık bir borçlanma ilavesi.

Bakın, bir yasa var, hepiniz açıp bakabilirsiniz; Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası. Burada diyor ki: "Başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark." Bu farka baktığınızda rakam 47,4 milyar lira; yüzde 5, yüzde 5, iki kere artırıldığında, Bakanlığın yetkisi kullanıldığında 52,3 milyar. Nereye geldik? 84,5'a. 37 milyar liralık ek bir bütçe yani Hazineye bu kadar ilave borçlanma limiti getiriyoruz. Peki, neden? Tarihinde Hazine ilk defa bu kadar bütçe açığının fazlasını borçlanıyor yani bütçe açığının rakamı bu kadar borçlanma ihtiyacını karşılamıyor, anlatmıyor sayın vekiller ve bunu hiçbir iktisatçı, hiçbir köşe yazarı anlayabilmiş değil. Günlerdir bu ifade ediliyor, Hazine neden bu kadar fazla borçlandı, ihtiyacının üstünde borçlandı, bu belli değil. Net değilsiniz, şeffaf değilsiniz.

Peki, ne oldu bu borçlanmayla? Adalet ve Kalkınma Partisinin çok önemli bir sözü vardı, iddiası vardı; iktidara geldiğinizde dediniz ki: "Dar gelirlinin millî gelirden aldığı payı yükselteceğiz." Hayır, hiç öyle olmadı, dar gelirlinin, yoksulun, vatandaşın üstüne daha çok yükler bindirildi ve bu kadar, kendileri de borçlandı, ülke de borçlandı.

Bakın, diyorsunuz ki: "Faizleri düşürün, düşürsün Merkez Bankası, bu faizler niye yüksek?" Sanki bu ülkeyi başka birisi yönetiyor. Hazine bu kadar borçlanırsa, ihtiyacının bile üstünde borçlanırsa, sayın vekiller, bu faizler bu kadar borca rağmen düşer mi? Siz bu kadar vergi yükü getirirseniz, bu kadar zammı getirirseniz, enflasyonu yükseltirseniz -işte torba yasayla bir daha yaptınız bunları- bu faizler düşer mi? Siz kimi kandırıyorsunuz? Vatandaşa gerçekleri söyleyin, "Biz faizleri düşürmek istiyoruz ama bizim bu Hazinenin de borçlanma ihtiyacı var." deyin.

Şu anda dış borç miktarı 482 milyar dolar yani millî gelirin yarısı, 84,5 milyar dolarlık da bir faiz yükü var sadece bu yıla. Yani biz faiz lobisine çalışıyoruz, işin gerçeği bu ama bizim iyi niyetli, zavallı vatandaşımıza siz şunu söylüyorsunuz: "Biz öyle iyi yönetiyoruz ki ülkeyi, ekonomiyi, biz sizi IMF'ye bile borçlandırmıyoruz." Ya, lütfen, gerçekleri söyleyin; "IMF'ye değil, artık yabancı sermayeye borçlandırıyoruz." deyin, "Bu kadar faiz lobisine çalışıyoruz." deyin, "Vatandaşın sofrasındaki gazoza kadar vergi getirmeye çalışıyoruz." deyin, "Engellinin, gazinin aracına kadar artık sınır getirmeye çalışıyoruz." deyin. Lütfen bunları söyleyin, bu vatandaşın gerçekleri bilmeye gerçekten hakkı var. Bu torba yasayla Maliye Bakanlığı son derece büyük yetkiler alıyor, bunu da altını çizerek belirtmek isterim.

Süremiz olsa daha çok anlatacak şey var ama siz bu şekilde giderseniz daha çok torba yasa yaparız. Ekonomiyi yönetemezseniz, doğru reform paketleri olmazsa vatandaşın üstüne daha çok yükler biner ve biz burada çok torba yasayı bu şekilde geçiririz, konuşuruz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)