Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle tekraren konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle tekraren konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Arkadaşlar, 1999-2003 yılları arasında İstanbul'da 493 alan yeşil alan olarak deprem toplanma merkezi olarak belirlenmiştir.

SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Aynı şeyi tekrarlama, ispatla, ispatla!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Şimdi, ispatlıyorum, söylüyorum: Deprem toplanma merkezi olarak ayrılan yer: Mecidiyeköy'deki Torun Center, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşına peşkeş çekildi, 10 işçi orada katledildi, o yasa dışı inşaatta. Ali Sami Yen Stadı'nın yanındaki alan, Zorlu AVM'nin yer aldığı alan, Kadıköy Meteoroloji binasının olduğu alan, Akasya AVM'nin olduğu alan, Ünalan Mahallesi'nde TÜRGEV'e ve Katarlı Emaar Grubuna verilen iki alan. Bunların tamamı yeşil alandı ve tamamı imara açıldı. Şu anda İstanbul milletvekilleri vardır aramızda.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Toplanma alanı mıydı?

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - İstanbul milletvekillerinin vicdanına soruyorum: Deprem olduğunda nereye kaçıp saklanacaksınız?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Söyledik.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ilgaz Tüneli, Ilgaz Tüneli...

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Kaçıp saklanabileceğiniz, toplanabileceğiniz bir alan bile bırakmadınız.

Sizin yeşili sevmediğinizi biliyoruz, yeşili sadece doların yeşilinde seviyorsunuz, onu da biliyoruz. O yüzden ağaçları kesip yerine milyon dolarlık, dolarla yapılan, yeşil dolarla yapılan AVM'ler dikiyorsunuz. Boşuna yanlış bir şeyi savunmayın.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - O listeyi getir, listeyi getir.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bugün, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası ile Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul'da ayrılan 493 alanın neredeyse dörtte 4'ünün inşaata ve imara açıldığını söyledi.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yahu, listeyi ver ya.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Bu gece bir deprem olursa 20 milyonluk İstanbul'da yurttaşların saklanabileceği, yan yana geleceği tek bir alan bile bırakmadınız.

Bize hikâye anlatmayın.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sen anlatıyorsun hikâye. Hikâye anlatma.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Efendim, "Heyecanlanıyor."muş. Heyecanlanan sizsiniz, doları gördüğünde heyecanlanıyorsun Mehmet Muş.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sen kitap satmaya devam et Yarkadaş, kitap satmaya devam et.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Doları görüyorsun, "Tamam, keseyim buradan yeşil ağaçları, hemen peşine AVM'leri dikelim." diyorsun. Yapmayın. Yeşil alan bırakmadınız, koşacak, gezecek yer bırakmadınız. Burada raporlar. (CHP sıralarından alkışlar)