Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben, Başbakanlığa bir soru sordum ve Başbakanlığa sorduğum sorunun cevabı da İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden geldi.

Cevap derken, hakiki bir cevap zannetmeyin, bir kâğıt parçası. İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü diyor ki: "Efendim, bu yeşil alanlarda zaman zaman azalma olduğu için şu anda size bu listeyi veremiyoruz, güncelliyoruz. Güncelleme bitince veririz."

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Siz nereden biliyorsunuz?

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Ben de bugün Başbakanlığa tekrar bir soru sordum. Ne oluyor bu yeşil alanlara, bu yeşil alanlar buharlaşıyor mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OKTAY ÇANAK (Ordu) - İyi atıyorsun!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Hani derste anlatırlardı ya katı maddeler buharlaşıyor. Ne yaptınız bu yeşil alanları, ne yaptınız? Kimlere peşkeş çektiniz?

OKTAY ÇANAK (Ordu) - Sen kestiğin faturaları söyle!

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Ünalan Mahallesi'nde deprem toplanma merkezini Katarlı Emaar grubuna verdiniz. Ünalan Mahallesi'nin ikinci deprem toplanma merkezini TÜRGEV'e peşkeş çektiniz. 60 dönümlük arazide çocuklar koşuyor, oynuyordu, yaşlılar orada dolaşıyordu; bundan bile rahatsız oldunuz. Emir büyük yerden gelince TÜRGEV'e koşa koşa araziyi hediye ettiniz.

OKTAY ÇANAK (Ordu) - Sen kestiğin faturaları söyle.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - Şimdi soruyorum: Üsküdar Ünalan Mahallesi'nin 80 bin nüfuslu halkı deprem olduğunda nereye sığınacak Sayın Mehmet Muş? İktidardasınız, bu listeyi siz getireceksiniz. Biliyorum, listeyi getiremiyorsunuz çünkü liste yok.

OKTAY ÇANAK (Ordu) - Faturaları getir, faturaları.

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - 493 tane yeri Zorlu'ya, Torunlar'a, Karayolları Bölge Müdürlüğünün arazisini Katarlı bir şirkete peşkeş çektiniz. Sermayeyi görünce duramıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz; heyecanlanan ben değilim. Katarlı sermaye gelecek diye gözünüz ne yeşil alan görüyor ne başka bir şey görüyor. İstanbul'da yaşayamıyoruz Sayın Mehmet Muş, yaşayamıyoruz. İstanbul'da yaşayamıyoruz.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İzmir'dekilere sor...

BARIŞ YARKADAŞ (Devamla) - İzmir'e sadece 2016 yılında 180 bin kişi göç etmiş. Diyor ki: İzmir güzel, ben İzmir'de yaşamak istiyorum. İstanbul'dan gidiyor insanlar dikkatinizi çekerim. Öğrenin bunları. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yarkadaş.