Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, komşularımız Irak ve İran'da meydana gelen depremden dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Küreselleşen dünyada ülkemizle diğer ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda önemli etkileşimler meydana gelmekte ve buna bağlı olarak mevzuatlarımızda da çeşitli alanlarda düzenleme ihtiyacı doğmuş bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, hazırlanan tasarıyla vergiye gönüllü uyumu ve vergi uygulamalarını arttırıcı düzenlemelerin yanı sıra kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin devam ettirilmesine hizmet edecek düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte bazı sektörlerin kamusal yükümlülüklerine yönelik yaşanan sorunlar çözümlenecek ve süresi biten bazı geçici düzenlemelerin süreleri uzatılacaktır.

Değerli milletvekilleri, bu Kanun Tasarısı'nın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlandığında kamuoyunda "Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesi" olarak söylentisi vardı. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda Başkan, üyeleri, katılan milletvekilleri, Bakanımız, 45 kamu idaresi, 23 STK katılmış; 133 madde olarak gelen tasarı, 127 madde olarak, yoğun bir çalışma ve müzakereler sonucu çok yararlı düzenlemeler yapılarak Genel Kurula gelmiştir. Bunlardan 2'nci bölümdeki maddelerle ilgili düzenlemeleri siz değerli vekillerimize arz etmeye çalışacağım.

Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran aziz şehitlerimize, gazilerimize, dul ve yetimlerine sahip çıkmak, saygılı olmak ve hatıralarını yüceltmek hepimiz için kanuni ve vicdani bir sorumluluktur. Hükûmetimiz olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz inşallah.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından biri, anne, baba ve kardeşlerinden biri olmak üzere toplam 2 kişiye istihdam hakkı verilmektedir. Öngörülen düzenleme ile anne, baba ve kardeşlerin 1 olan istihdam haklarını kullanmaması durumunda bu istihdam hakkının eş veya çocukları tarafından 2 kişi olarak kullanılmasına imkân getirilmektedir. Ayrıca yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanılması sağlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının bastırılmasında gazi olan vatandaşlarımızın, yeni düzenlemeyle, hizmetli unvanlı kadrolar yerine memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, yine tarım arazileriyle ilgili yaptığımız düzenlemeler de toplumsal huzur için gerekliydi. Tarım sahalarının tarım dışı amaçlarla kullanılması artık uygulayıcı kuruluşun inisiyatifinde olmayıp Toprak Koruma Kurulu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

Yine, madencilik sektöründe üretimin ve etkinliğin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 2016 yılında maden ihracatı 4 milyar dolara yaklaşmıştır; bu, 2017 yılında, şu anda, bu rakamı geçmiştir. Yeni düzenlemeler ihracatımızı arttırarak cari açığımızı azaltacak, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşacağız.

Ve yatırımcılara dönük düzenlemelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Yatırımcıların önünü açacak, yatırım ortamını çok net, berrak bir hâle getirecek kanuni düzenlemeler de bu yasa tasarısının içinde yer aldı. Kamu-özel iş birliği projeleri de bunlar arasında yer alıyor. Bundan böyle proje finansmanında talep edilen harçlar alınmayacak.

Değerli milletvekilleri, çok önemli bir değişim daha, belediyelerin yetkisinde, arsa ve arazilerin metrekare birim değerlerinin 2017'de uygulananın yüzde 50'sini geçmeme şartı getirildi; artık afaki artışlar olmayacak.

Bir başka düzenleme de elektronik ortamda yapılan alışverişlerin yurtdışı bağlantısına ilişkin olanıdır. İnternet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde artık KDV ödemesi talep edilecek. Yurt dışından alışverişlerde bundan böyle yol geçen yaklaşımı olmayacak ve ciddi bir zapturapt dönemi olacak.

Yine, yatırım ortamına destek bağlamında -imalat sanayi yatırımları- 2017 yılındaki KDV iadesi 2018'de de devam edecek.

Özetlersek; Hükûmetimiz, hayatın her sahasına hâkim bir yönetim tarzı takip ediyor, nerede bir noksan var onun izalesine çalışıyor. Bu yasal düzenlemeler de buna dönüktür ve insanımızın huzuru esastır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Aydın, lütfen tamamlayın.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - Anlayışımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Katkısı olan, emeği geçen herkese teşekkür eder, değişikliklerin ülkemize, milletimize hayır getirmesi dileklerimle hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aydın.