Konu:Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:13/11/2017


Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Orta vadeli program ve bütçe çalışmaları sırasında gerek ekonominin makro dengelerini gerekse bütçe dengelerini belirlemek açısından varsayımsal olarak bir döviz düzeyi belirlenir ama bu, hiçbir zaman için bir hedef değildir. Bugün IMF de, Dünya Bankası da, diğer ülkeler de, her ülke bütçe çalışmalarını yaparken bu tür rakamları kullanır. Onun için sizin sözünüz içerisinde geçen "hedef" kelimesi... Bu anlamda, anladığım kadarıyla, Sayın Yıldırım, bilgi eksikliğiniz var, bunu bilgi eksikliğine yoruyorum.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yüzde 30 sapma, yüzde 30 sapma var Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bilgi eksikliğiniz var.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yüzde 1, 2 değil, yüzde 30 sapmış hedefiniz.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyoruz.