Konu:Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 25'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:09/11/2017


Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 25'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Çok teşekkür ediyorum.

Şimdi, biraz önce hatibin burada gündeme getirdiği husus, birbirinden farklı iki konuyu üst üste toplamasından kaynaklanıyor. Yapılan düzenlemede 31/12/2017 tarihinden önce elinizde olan taşıtlar bakımından yeni yılda yapılan zam oranları 1.300 cc'ye kadar olanlarda yüzde 15, 1.300 cc üstü olan araçlarda yüzde 25. Burada kanun tasarısının maddesindeki düzenleme bu şekilde, farklı değil.

Ama siz şunu yapıyorsunuz: Biliyorsunuz, biz, mevcut araçlarla ilgili tarifede bu genel artışı yapmanın yanında -bakın, dikkatle dinleyin- iki düzenleme daha yaptık bu kanun tasarısında. Bir: Mevcut taşıtlarla ilgili 2018 yılında uygulanacak tarifeyi değiştirdik. İkinci olarak bundan bağımsız bir şekilde 1 Ocak 2018'den sonra ilk defa alınacak taşıtlar için fiyata bağlı olarak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 1 Ocak 2018'den sonra ilk defa trafiğe çıkacak, ilk defa satın alınacak taşıtlarla ilgili de değeri esas alan yeni bir tarife ürettik çünkü motor silindir hacminin, yaşın yanında değeri de getirdik. Dolayısıyla vergisiz değeri 40 bin liranın altında olan araçlar bakımından 2017 yılındaki tarifeyi 2018'de artırdığımız oran neyse aynı oran 2018'de alınan taşıtlar için de uygulanacak. Onun için onlarla ilgili yüzde 15 oranındaki artış aynen korunmuş durumda.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Değil, değil Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki ben ne diyeyim? Anlamanız için ayrıca ben size anlatayım.