Konu:Tutuklu hastaların durumuna, OHAL uygulaması olduğu için atamadan önce soruşturma yapmak durumunda olduklarına ve ek atamalar konusuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:09/11/2017


Tutuklu hastaların durumuna, OHAL uygulaması olduğu için atamadan önce soruşturma yapmak durumunda olduklarına ve ek atamalar konusuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Hemen toparlayacağım Sayın Başkanım.

Tabii, cezaevlerinde tutuklu ve mahkûmların sağlığıyla ilgili savcılığın talebiyle biz ancak orada sağlık hizmeti verebiliriz. Bizim gidip sağlık açısından denetleme yapma yetkimiz yok, savcılığın yetkisinde ve sorumluluğunda. Dolayısıyla bu tür talepler geldiğinde elbette ki biz gideriz, hatta oradaki mahkûmun veya tutuklunun cezaevi dışında da sağlık şartları iyi olan yerde de tedavisini yaparız. Ama yine de ben bu konuyu değerlendirmek için üzerime düşeni yapacağım. Adalet Bakanlığıyla da konuyu görüşerek cezaevlerindeki bu tür şikâyetlerin üzerine gidilmesini sağlamaya çalışacağım arkadaşlar.

Diğer taraftan, bu soruşturmaların uzaması konusu. Elbette normalde 657'ye göre atanır -Sayın Tanal'ın söylediği husus geçerli- o bir yıl içerisinde asaleti onaylanmadan bir sorun çıkarsa asaleti onaylanmaz. Ama şu anda OHAL uygulaması olduğu için atamadan önce bu soruşturmayı yapmak durumunda kalıyoruz ve soruşturma bazen zaman alıyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - OHAL öyle bir şey demiyor, engel değil Bakanım.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - "Soruşturma yapılır." diyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değil, değil Bakanım, o engel değil.

BAŞKAN - KHK'yle..

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - İnceleyelim bunu tekrar, yani bunu da inceleyelim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Zahmet olacak.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Öbür taraftan arkadaşlar, tabii ki...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ek atamaları da söyler misiniz?

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ek atamalar konusunu söyleyeceğim. Maliye Bakanlığı bize bu hususta kadro açtığında elbette yapacağız, bizim ihtiyacımız var ve inşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde atamalarımız olacak ama bütçe tamamlanmadan buna sayı vermem yanlış olur.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ben bir hususu daha söyleyeyim: Hekimlerin sayısını elbette ki sadece fakülte artırarak çözemeyiz ama fakülte artırmadan da ilave hekim yetiştirme şansımız yok. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de belli yerlerdeyken tıp fakülteleri, bugün -iki, üç derken- destekleye destekleye büyüdü. Şu anda Türkiye'deki fakültelerimiz büyük çoğunlukla yetkinlik sorununu aşmış durumda ve inşallah Türkiye sağlık personeli, hekim açığını kapatacak ve bu konuda biz...

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sizi yerinizde bekletiyoruz.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ben teşekkür ederim.