Konu:Sağlık çalışanlarının intiharları ve nöbet meselesine, performans konusunun gözden geçirileceğine, ataması yapılıp soruşturması devam edenlerin durumuna, sağlık çalışanlarında eş durumundan tayinle ilgili konunun ele alınacağına, dereceye giren hekimlerin ödüllendirilmesi gerektiğine ve bununla ilgili düzenleme yapılacağına, TUS sonuçlarının açıklanmama nedeninin mahkeme sürecinin devam etmesi olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:20
Tarih:09/11/2017


Sağlık çalışanlarının intiharları ve nöbet meselesine, performans konusunun gözden geçirileceğine, ataması yapılıp soruşturması devam edenlerin durumuna, sağlık çalışanlarında eş durumundan tayinle ilgili konunun ele alınacağına, dereceye giren hekimlerin ödüllendirilmesi gerektiğine ve bununla ilgili düzenleme yapılacağına, TUS sonuçlarının açıklanmama nedeninin mahkeme sürecinin devam etmesi olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarımızın değindiği birkaç konuya değinmek istiyorum.

(AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - İsmail Bey, Sayın Bakan konuşuyor, lütfen müdahale etmeyelim.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - İntiharlar konusu: Elbette, sebebi ne olursa olsun intihar hepimizi derinden yaralar, hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildir. İntiharları biz hiçbir şekilde tasvip etmeyiz ancak tıptaki yoğun yük nedeniyle mi, başka bir nedenle mi intihar edildiği konusu da araştırmaya açık bir konudur.

Uzmanlık öğrencilerimizin yoğun nöbetle karşı karşıya kalmalarının bir kısmı eğitimle ilgilidir. Elbette ki buradaki hekim arkadaşlarımız bu konuyu çok iyi bilirler ve takip ederler. Bir diğer husus da bu konuda asistan kadrolarımızın yeterli olmayışıdır. Biz, üniversitelerdeki kadroları yeterli sayıda doldurabilirsek elbette ki bu nöbet yükü baskısı biraz azalacaktır.

Şimdi, biz, bu 77'nci dönemdeki mecburi hizmet kuralarından sonra şunu gördük ki Türkiye'de pratisyen hekim açığı önümüzdeki yıllarda, yakın yıllarda yani beş yıl içerisinde kapanacak görünüyor. Bu nedenle, tıpta uzmanlık için 6 bin olan kadroyu 8 bine çıkardık, 2 bin ilave ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda giderek artıracağımız bir husus bu. Bu sayede asistan sayılarında artış olacaktır, nöbet konusundaki baskıyı bir şekilde azaltmış olacağız.

Arkadaşlarımız performansa değindiler. Elbette ki performans konusu bizim de gündemimizde, yeniden gözden geçirmek için çalışıyoruz.

Dünkü görüşmelerde MHP sözcüsü Erhan Usta Bey'in de belirttiği bir iki husus var, onlara da izniniz olursa hemen değinmek istiyorum.

Atamaları yapılan pratisyenlerin uzun süren soruşturmaları: 76'ncı dönem, 77'nci dönem atamalarda... Biz yeni bir göreve atama yaptığımızda bunun soruşturmasını göreve başlatmadan tamamlamak zorundayız, kanun hükmünde kararname gereği böyle. Soruşturması tamamlananları süratle atıyoruz çünkü bizim de ihtiyacımız var çalışanlara...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Soruşturmalar çok uzun sürüyor.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - ...ama soruşturmasında sorun olanların tekrar gözden geçirilmesi ve atanması konusu zaman alıyor. Şimdi, 77'nci dönemde uzman olarak 1.065, pratisyen tabip olarak 7.146 atama yapıldı. Bunların, ataması yapılan pratisyenlerin 4.943'ü göreve başladı; diğerlerinin bir kısmı TUS'a başlamış, bir kısmı gelmedi, atamada form vermeyen var. Dolayısıyla şu anda 1.725 kişi var atama dışı tutmamız gereken. Uzmanlarda ise şu anda 245'inin ataması yapılmış, diğerlerinin soruşturması peyderpey geldikçe atamalarını yapıyoruz arkadaşlar.

Bir iki hususa daha değinip bitiriyorum.

Eş durumu bizim de üzerinde yeniden durma ihtiyacı hissettiğimiz bir yönetmelik konusu. Bu konuyu düzenlemek istiyoruz çünkü eş durumu Türkiye'de sağlık çalışanlarında özellikle büyük sıkıntılara neden oluyor, bunu elden geçireceğiz.

Uzmanlığı 1'incilikle kazananlar veyahut da fakülteyi 1'incilikle bitirenler konusunda YÖK'le beraber bir çalışmamız var. Bu çalışmanın neticesinde bu şekilde dereceye giren kardeşlerimizin, hekim arkadaşlarımızın bir şekilde teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi gereğine ben de inanıyorum. Bununla ilgili düzenlemeyi yapacağız.

TUS sonuçlarının gecikmesi konusu var, bu da gündeme getirilmiş bir husus. TUS sonuçlarının gecikmesi; sorulardan birkaç tanesine itiraz edilmiş ve mahkemeye gitmiş konu. Mahkeme sonuçlanmadan açıklanamıyor, onu bekliyoruz.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Her sınavda böyle oluyor ama.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Evet, genelde maalesef böyle oluyor çünkü imtihanı biz yapmıyoruz Sağlık Bakanlığı olarak, ÖSYM yapıyor. Onlar imtihanı sonuçlandırdığında biz de hemen bizimle ilgili olan kısımların atamalarını yapacağız, üniversitelerle ilgili olan kısımlar da atamasını yapacak.

Neticede, aslında nöbetlerde bu şekildeki sıkıntılı durumların arkasında yatan arz ve talep dengesi. Türkiye'nin ihtiyacı olan hekim sayısına ulaşacak şekilde Türkiye'de hekim yetiştirme noktasında açığımız var. Bu açığı tamamladığımız zaman bu konularda daha rahat edeceğiz. Gözlemlediğim şudur ki Türkiye pratisyen açığını beş yıl içinde tamamlayacak görünüyor ama uzman açığını tamamlamak biraz daha zaman alacak. Biz beş yılı beklemeden, uzmanlık sınavı için, TUS için kadroyu artırdık, önümüzdeki yıllarda gene artıracağız.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)