Konu:Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 14'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:08/11/2017


Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 14'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacıyla paylaşmak isterim.

Geçen sene ardı ardına iki pakette özellikle üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı desteklemek amacıyla sadece damga vergisinde, harçta değil, katma değer vergisinde, kurumlar vergisinde, gelir vergisinde ve birçok başka vergi ve kamusal yükümlülüklerde sanayiye yönelik önemli indirimler yaptık, bundan otomotiv sektörü de yararlandı.

Ayrıca yine ifade edeyim ki bu senenin başında otomotiv sektörüyle ilgili, sektörün beklentisi piyasanın yüzde 5 daralacağı şeklindeydi. Sayın vekilimiz böyle çok güzel güzel anlattı ama piyasa şu anda beklentilerden daha fazla büyüdü. Yani yüzde 5 daralacak denilen otomotiv piyasası şu anda onuncu ayın sonunda yüzde 1'e yakın büyüdü ve özellikle de ekim ayında satışlar arttı. Bu bizi memnun ediyor, hem yurt içi satışlar artıyor hem ihracat artıyor, Türkiye'nin büyümesine otomotiv sektörü çok önemli katkılar sağlıyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kaç tane vergi var otomotivde Sayın Bakan, onu söyleyin?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada tabii, değerli vekilimizin belirttiği bütün konularla ilgili düzenlemeleri de... Toplam bakımından bakacak olursak, vergi sistemi içerisinde topladığımız bu paraların yüzde 90'ı nereye gidiyor? Yatırıma, üretime, hastaneye, sağlığa, eğitime gidiyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hangi yatırıma gidiyor, hangi üretime gidiyor Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2002 yılında bütün bu vergiler vardı. Bakın, 2002 yılında bütün bu vergiler vardı, topladığınız 100 liranın 43 lirası nereye gidiyordu? Faize. Şimdi topladığımız paranın yüzde 90'ı nereye gidiyor?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Yurt dışına.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Vatandaşa hizmet olarak gidiyor, sağlıkta, eğitimde, yatırımda.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Malta'ya, Malta'ya.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Aradaki fark bu. Vatandaştan topladığımız vergiyi vatandaşa hizmet olarak dağıtabilen bir iktidar var. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz.

Teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için.