Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:08/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısıyla, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yanı sıra birçok yasada değişiklikler söz konusudur.

Getirilen değişikliklerin başında ise bayilik ve başbayiliklerin kura usulüyle dağıtım konusu gelmektedir. Ancak maddeye ilişkin görüşmeler sırasında ilgili kurumun temsilcisi kura çekiminin hangi koşullarda gerçekleşeceğine, kuraya hangi firmaların hangi şartlarda katılabileceğine yönelik hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Keza bahis ve şans oyunlarının kullanım hakkını alacak, başbayi olacak firmanın çekilişlerinin mutlak suretle noter önünde yapılması zorunluluğu getirilmesini talep etmemize rağmen bu zorunluluk maddeye eklenmemiştir. Düzenleme, başbayi firmaların bayi çekilişlerinin mutlak suretle noter huzurunda yapılmasını zorunlu hâle getirmelidir.

İkinci konu, milletvekili olduğum Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Hürriyet ve Yavuzselim Mahallesi var. Daha önce sayın vekillerimiz de dile getirdi burada, otuz beş yıllık tapu problemleri var. Gebze Belediye Başkanı bu tapu problemini bir türlü çözmüyor. Geçen sene ramazanda Sayın Başbakanımız da Gebze ilçesine iftara geldiğinde onu başka bir meydana götürüp iftar yaptırmak istediler. Sayın Başbakanın da bu konudan haberi vardı, o mahallede iftar yaptı ve tapu sözünü verdi, otuz beş yıllık tapu sözünü. Ülkenin Başbakanı ramazan günü tapu sözünü veriyor ama Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker bunu dinlemiyor ve tapularını vermiyor. Buradan bizim isteğimiz bir an önce belediye tarafından bu tapuların ivedilikle halledilip verilmesi, gelir seviyesi düşük olan bu vatandaşlarımıza arsa bedelleri değil, piyasa rayiç bedeli değil, emlak rayiç bedeli üzerinden bu tapuların verilmesi, çok acil bir şekilde. Sayın Başbakanımıza da buradan bir kez daha sesleniyorum: Sizin verdiğiniz sözü Gebze Belediye Başkanı tutmuyor, haberiniz olsun.

Üçüncü bir konu var, bu beden eğitimi yüksekokulu öğrencileri. Bu okulları bitiriyorlar ve bu gençlerimiz geleceğimizi hazırlayabilecek kapasitede, kariyerde insanlar olarak maalesef iş bulamıyorlar ve gençliğimize hizmet edemiyorlar. Şu anda sayıları 45-50 bin civarında. Bunlara yüksekokul bitirttik -beden eğitimi yüksek okulu- ama şu anda iş vermiyoruz, 45-50 bin öğretmen şu anda kapalı spor salonlarında "Bir yerde iş bulabilir miyiz?" veya "Başka birisi bize bir iş verebilir mi?" diye bekliyorlar. Onun için, birkaç cümle de onlarla ilgili söylemek istiyorum.

Beden eğitimi ve spor yüksek okullarında (BESYO) sporun bilimini okumuş, spor yöneticiliği, antrenörlük ve rekreasyon bölümlerinde uzmanlaşmış, Gençlik ve Spor Bakanlığında istihdam bekleyen, ülke sporuna vizyon katacak vatansever gençlerdir bu arkadaşlarımız. 45-50 bin civarında olan BESYO mezunu kendi uzmanlık alanında işini yapamıyor, başka işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor.

Hâlbuki, bazı istatistikleri söyleyeyim size: 81 ilde 81 spor il müdürlüğü ve 800 tane ilçe spor müdürlüğü var ancak hiçbirisinde spor yöneticisi ve antrenörler yeterli sayıda yok. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe spor müdürlüklerine bağlı toplam kadın sporcu sayısı 1 milyon 600 bin, erkek sporcu sayısı 3 milyon 870 bin iken bu sporcuları olimpiyat seviyesine ulaştıracak, sportif eğitim verecek uzman antrenörler maalesef orada yeterli sayıda yoklar. Aynı şekilde, yine Spor Bakanlığına bağlı 267 gençlik merkezi faaliyet gösteriyor. Bu gençlik merkezlerinin de 821 bin erkek, 876 bin kadın üyesi var ancak bu üyelere sportif etkinlik yaptıracak yeterli sayıda antrenör ve sportif eğitim verecek uzman yok. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 23 şehirde 25 yeni stadyum ve olimpiyatlara adaylık yolunda inşa ettiği bu tesislerde görev yapacak bir tane BESYO'lu kardeşimiz yok. 2002 yılından beri 650 spor tesisi yapılmış. Bu tesislerin 500'ü 2016 yılında faaliyete girmiş ancak yine de bu yapılan tesislerde bir tane bile BESYO mezunu yok.

Anlatacağım şu arkadaşlar: Bundan önceki Spor Bakanımız Çağatay Bey de bir televizyon programında bu kardeşlerimize söz verdi "Kadro açılacak." diye. Maalesef kadro açılmadı. Bizim bu arkadaşlarımız uzman, yetişmiş, sağlam kafalı, sağlam vücutlu hem antrenörler hem spor yöneticilerimiz. Lütfen bu konuya da buradan bir kez daha dikkat çekelim, bunların sorunlarına da eğilelim.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.