Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:08/11/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ZİYA ALTUNYALDIZ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ adına söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, gerçeklik tüm kanaatleri yok eder. Şimdi, AK PARTİ iktidara geldiği zaman toplam 6 il doğal gaz kullanabiliyordu ve toplam 4.500 kilometrelik bir iletim ve dağıtım hattı vardı. Bugün ne oldu? 77 il doğal gaz kullanıyor ve 116 bin kilometre iletim ve dağıtım hattı var, kalan 4 il de 2018 sonuna kadar doğal gaza kavuşmuş olacak.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne yani yapmasaydınız, niye yaptınız? Böyle devam etseydi.

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - İlçelere de bakalım, ne olmuş? 354 ilçe ve beldeye doğal gaz kullanımı imkânı sağlanmış, 2019 yılı sonuna kadar da 222 tane ilçe ve beldeye daha doğal gaz ulaşacak.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Yani bu eşitsizlik normal bir eşitsizlik mi Sayın Vekilim?

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Toplam, 2019 yılı sonunda 500'ün üzerinde ilçe ve beldeye doğal gaz ulaşmış olacak. 50 milyonun üzerinde kullanıcı, 13 milyonun üzerinde abone...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - O kullanıcıları tespit ettiniz mi? Nerede yakıyorlar bu doğal gazı sadece ocaklarda mı, kaloriferlerde mi, hiç baktınız mı?

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Bütün bunlara baktığımız zaman, Türkiye'ye konforlu, nitelikli ve kaliteli bir yaşam sunmak AK PARTİ iktidarlarının ilkesi, temeli ve özüdür, bunu yapmaya çalışıyoruz.

Gelelim tarifeye. Değerli arkadaşlar, tarife konusu ihtiyari ya da keyfî bir konu değil. Tarife konusu, dönemler itibarıyla EPDK tarafından 58 dağıtım şirketinin, toplam 72 bölgede uygulayacağı tarifenin belirlenmesidir. Ne var içinde, ona bakalım: Bir, doğal gaz bedeli var. İki, sistem kullanım bedeli var.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayaç okuma bedeli var.

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - BOTAŞ, doğal gaz bedelini tüm dağıtım şirketlerine aynı fiyattan dağıtır. Farklılığı yaratan unsur nedir? Sistem kullanım bedelidir.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Sistem aynı sistem kardeşim ya.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Sonuçta Erzurum'a niye indirim yapılmamış?

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Bunun içinde neler var? Bunun içerisinde toplam abone sayısı var, yatırım bedeli var, dönemsel kullanım var, yatırım miktarı var, sürdürülebilirlik var.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yatırım bedelini kimden alıyorsunuz?

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Ayrımcılık yapmayalım Sayın Vekilim, ayrımcılık yapmayalım.

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman yapılan iş tarife bedelinin belirlenmesidir ve tarife bedelinin belirlenmesindeki fiyatı...

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Neye göre belirliyorsunuz, öbür tarafta tarife yok mu?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hükûmetle ilgisi yok değil mi?

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Başkası yapmıştır onu; biz görmedik, başkası yaptı.

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - ...fiyat farkını yaratan unsur da saydığım unsurlardır.

Şöyle bir bakalım: Gümüşhane ve Bayburt'ta ne olmuş? Tarife bedeli düşürülmüş; çok güzel olmuş.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kim yaptı, kim yaptı bunu? EPDK mı? EPDK devlet kurumu değil mi?

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Keşke mümkün olsa Erzurum'da ve diğer yerlerde de düşürülse ancak -ifade edeyim- şu anda düşürülmüş olsa bile değerli arkadaşlar, Gümüşhane ve Bayburt'taki kullanım bedeli metreküp başına Erzurum'un üstünde.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Ne yapsın, parası yok, Erzurumlu kullanamıyor; tezek yakıyor, odun yakıyor, parası yok Erzurumlunun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Erzurum'un nüfusu onlardan fazla mı? Fazla. Niye kullanamıyor Erzurumlu, niye?

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Dolayısıyla sisteme baktığımız zaman Erzurum bugün Gümüşhane ve Bayburt'tan hâlâ...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Size de bir dakika ilave süre veriyorum.

Buyurun.

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - Dolayısıyla değerli arkadaşlar, sizden istirhamım lütfen bilgiyle ve gerçeklikle konuşalım.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Biz de sizden aynısını istiyoruz.

ZİYA ALTUNYALDIZ (Devamla) - AK PARTİ iktidarları bugüne kadar millete hizmeti şiar edinmiştir, yaptıklarımız ortadadır, yapmaya çalıştıklarımız ve hedeflerimiz ortadadır. Tüm bunlara baktığımız zaman da önümüzdeki dönemde doğal gaz kullanım miktarı da, kullanıcı sayısı da tamamen artacak, bedel de sürdürülebilirlik üzerinden, tarife üzerinden belirlenecektir.

Ben yüce heyetinizi ve tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Teşekkürler Sayın Başkanım.