Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:18
Tarih:07/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sadece bilgi olması açısından... Her ne kadar kanun tasarısından düzenlemeyi çıkarmış olsak da, Komisyondan geçen düzenlemede her ne kadar burada toplanan paralar bütçeye gelir kaydedilse de yine kanunda öngörülen amaçlarla kullanılmasına imkân sağlanıyor idi. Bu açıdan bütçeye gelir kaydedilmesi söz konusu değildi. Bu hususu da özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Teşekkür ediyorum.