Konu:Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:18
Tarih:07/11/2017


Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, birincisi, tarımsal destekler... Ben, işte "Osmangazi Köprüsü dâhil edilebilir vesaire." gibi bir şey söylemedim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Söylemediniz, evet, biliyorum.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sizin söylediğiniz şey tamamıyla ilgisiz bir alan ama ben şunu söyledim: OECD ve Dünya Bankasının tarımsal desteklerle ilgili belirlemiş olduğu standartlar var, nedir? "Bir kaynağın tarımsal destek olabilmesi için şu, şu, şu, şu alanlarda destek verilmesi veya sübvanse edilmesi gerekir." diyor. Ben onu söyledim yoksa tarımsal alanla doğrudan ilişkisi olmayan hiçbir şey elbette dâhil edilmiyor ama tarımsal amaçlı bir sulama desteği yapılıyorsa, bir sulama yatırımı yapılıyorsa uluslararası standartlarda, onu söylüyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yatırımdır.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Uluslararası standartlarda bu, tarımsal destekler kapsamında muhafaza ediliyor, dâhil ediliyor ve ben o oranı söyledim size, söylemiş olduğum oran o. Benim verdiğim rakamlarda da bizim sübvanse ettiğimiz, tarıma yaptığımız destekler...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)