Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:18
Tarih:07/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Özellikle staj yapanların sigortaya başlatılması hususuyla ilgili bir konu idi hatırladığım kadarıyla sorulan soru.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada şunu ifade etmek istiyorum: Özellikle staj yapanların daha iyi ortamlarda çalışmaları ve devletin bir anlamda ciddi bir destek sağlaması adına bir düzenleme yaptık hatırlarsanız geçen yıl. Özellikle staj ücretlerine yönelik devletimizin de ciddi bir katkısı söz konusu. Ancak bu bahsettiğiniz konuda, bunların sigortalı sayılmaları konusunda açıkçası şu anda bilgi sahibi değilim, biz size yazılı olarak bunu bildirelim. Eğer, tabii, atılması gereken bir adım varsa da bunu birlikte konuşur, tartışır, yapılması gereken bir düzenleme konusunda da düşüncelerimizi paylaşırız.

Teşekkür ediyorum.

İkinci husus: Bu 12 Eylül darbesine yönelik bir sorudan çok belki bir düşünce idi. Ben de açıkçası şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Her türlü darbeyi, başta 12 Eylül olmak üzere kınıyoruz, lanetliyoruz ve şunu ifade etmek istiyorum: Allah bu memlekete, bu ülkeye hiçbir zaman darbeyi musallat etmesin, hiçbir zaman darbeyle karşı karşıya kalmayalım. Nasıl 15 Temmuzda tüm siyasi partiler, basın mensupları, tüm sivil toplum kuruluşları, o hain darbecilere karşı inanılmaz bir mücadele sergilemişse bundan sonraki süreçte de kim olursa olsun, ne olursa olsun herhangi bir darbe girişimine karşı, 15 Temmuzda göstermiş olduğumuz o güçlü direnişi göstereceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Bu nedenle, evet, darbeye karşıyız, darbecilere karşıyız ve bu konuda da sizinle birlikteyiz; bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Gelelim Niğde-Pozantı yoluyla ilgili soruya. Biliyorsunuz hükûmetlerimiz döneminde otoyol tamamlandı ve şu anda araçlarımız otoyolu yoğun bir şekilde kullanıyorlar.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Hayır, kullanmıyorlar.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Burada özellikle Ankara ile Niğde arasında eksik olan bir kısmımız var biliyorsunuz. Edirne'den çıkıldığı takdirde Ankara'ya kadar otoyolla gelebiliyorsunuz, Ankara'dan Niğde'ye kadar yine E90'ı kullanıyoruz, Niğde'den itibaren yine otoyolu kullanıyoruz. Önümüzdeki günlerde, inşallah, Ankara ile Niğde arasındaki otoyolun da temelini atacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Takdir edersiniz ki bu projelerimizi, özellikle Ankara-Niğde ve birçok otoyol projelerimizi yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştiriyoruz. Buradaki gişe ücretlerine yönelik açıkçası elimde şu anda somut bir veri yok ama bunu sizlerle paylaşıp kendi içimizde de, özellikle başta Maliye Bakanlığımız olmak üzere, bunu değerlendireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum ve sorunuz için de teşekkür ediyorum.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Biz de teşekkür ederiz Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFÜ ELVAN (Mersin) - Bir diğer husus: Sayın Çamak, on bir yıl önce çıkarılan bir kanundan bahsetti. Bununla ilgili elimde herhangi bir detaylı bilgi yok ama daha sonra sizinle bunu paylaşmayı arzu ederim, özellikle Maliye Bakanlığımızdan bu bilgileri alır almaz sizinle paylaşacağım. Bir hemşehriniz, yöre milletvekiliniz olarak da paylaşmaktan şeref duyarım, onu da özellikle ifade edeyim.

Tarım sektörüne yönelik yine bir soru geldi, özellikle mazot desteği sağlanması hususu... Biliyorsunuz biz bu konuda bir açıklama yaptık, yüzde 50 oranında bir destek sağlanması konusunda. Bunun dışında, özellikle tarımsal alanda gerçekten düşük faizli kredi olmak üzere önemli destekler veriyoruz. Bir taraftan Ziraat Bankası aracılığıyla, tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla yüzde sıfır ile 6 arasında değişen faiz oranlarında kredi desteği sağlarken diğer taraftan da özellikle iyi tarım uygulamalarını destekleyen TKDK gibi, kalkınma ajansları gibi birçok kurumumuz yine tarımsal amaçlı faaliyetlere yoğun bir destek veriyor.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - TKDK Türkiye'nin fonu değil ki Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Olmaz olur mu efendim, şöyle: Bir kısmı...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Mazotta kesinlikle yüzde 50 değil, yüzde 10 bile desteğiniz yok Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Bunun bir kısmı Avrupa Birliği fonlarından karşılanıyor, bir kısmını da kendi bütçemizden karşılıyoruz. Aşağı yukarı yüzde 60-40 gibi bir oran var; yüzde 40 civarındaki fonu biz kendi bütçemizden karşılıyoruz, yüzde 60'ını da AB fonlarını kullanarak karşılıyoruz TKDK'da. Ama TKDK gibi şu anda yine bizim kendi ulusal fonlarımızı kullandığımız kalkınma ajanslarımız ve bazı illerdeki bölge kalkınma idarelerimiz vasıtasıyla da bu tür destekler veriyoruz.

Özellikle tarımsal desteklere baktığımızda, hatırlayınız, 2002 yılında sadece 1,8 milyar liralık bir tarımsal destek söz konusuydu. Bugün biz, tarımsal alanda yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz yatırım ödeneklerini de dâhil ettiğimizde şu an itibarıyla -2017 yılı için söylüyorum- tam 29,6 milyar liralık tarım sektörüne bir destek sağlıyoruz.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Toplam bütçenin normalde her yıl yüzde 1'inin verilmesi gerekiyor Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - İşte, bu yüzde 1'i aşıyor da.

ERHAN USTA (Samsun) - Millî gelirin yüzde 1'i.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Aşmıyor Sayın Bakan, nerede aşıyor? Kredilerle oluyor ancak.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - Kredi, destek midir?

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Şöyle: Şimdi, bunun uluslararası bir standardı var, onu da söyleyeyim. OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarımsal destekleri dikkate alırken bir, sulama amaçlı yapmış olduğumuz yatırımlar, kapalı şebeke sistemler; bunların hepsini tarımsal desteklere dâhil ediyorlar. Biz bunu dâhil ettiğimizde gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak yüzde 4'ü geçiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - OECD ülkeleri arasında... Eğer biz OECD ve Dünya Bankasının standartlarını alırsak tarımsal alanda OECD ülkeleri arasında en fazla destek veren ülke Türkiye. Evet, bu rakamları paylaşalım arkadaşlar. Şimdi...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yine güldürdün bizi Sayın Bakan ya.

OKAN GAYTANCIOĞLU (Edirne) - OECD piyasa fiyatlarını dikkate alır.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Şimdi...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hayır, yaptığınız Osmangazi Köprüsü'ne de "tarıma destek" dersiniz siz şimdi.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Arkadaşlar, bakın, buna gülerek cevap vermeniz çok yakışıksız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - "Tarıma destek" dersiniz.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Elinizde rakam olacak. Ben o rakamları paylaşacağım sizinle, eğer yanlışsa o rakamlar diyeceksiniz ki: "Ey Kalkınma Bakanı, sen bunları yanlış söyledin." Rakamdan bihabersiniz, konudan bihabersiniz ama saygısız bir şekilde gülüyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Çok haberiz, çok haberiz. Böyle bir şey yok, yatırımları desteğin içine sokacaksınız...

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Bu yakışmaz size. Hiç yakıştıramadım, hele hele size hiç yakıştıramadım.

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bakan, süreniz doldu, lütfen tamamlayın cümlenizi.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun.