Konu:Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kadına Şiddetle Mücadele Genel Raportörü Seçilen Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ı Tebrik Ettiğine Ve Meclisin Her Halükârda Kanunlara Uymak Durumunda Olduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:11/10/2017


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kadına Şiddetle Mücadele Genel Raportörü seçilen Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ı tebrik ettiğine ve Meclisin her halükârda kanunlara uymak durumunda olduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Bilgehan Hanım'ı biz de tebrik ediyoruz.

Aynı zamanda şundan da emin olun ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunları yapan bir merci, dolayısıyla kendisi kanunlara zaten her hâlükârda uyar, uymak durumundadır.