Konu:Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:02/11/2017


Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Hürriyet'in Kocaeli'deki bazı mahallelerle ilgili gündeme getirdiği konular hakkında -takdir ederler ki- şu anda bir bilgim yok ama ilgili belediye başkanıyla da arkadaşlarımız bir görüşsünler, bilgi alırsam ben de burada Genel Kurulumuzu bilgilendiririm.

Sayın Arslan, AK PARTİ olarak her zaman için işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması için yoğun bir gayretimiz olmuştur. Nitekim 2007 yılından bu yana, global krizin de etkilerine rağmen yaklaşık 8 milyon ilave istihdamı bu dönemde ürettik. Aslında Türkiye bu anlamda OECD ülkeleri arasında, global kriz sonrası dönemde hem ekonomik büyümeyi sürekli bir şekilde, kalıcı bir şekilde devam ettiren hem de yine bu dönemde yüksek istihdam sağlayan nadir ülkelerden bir tanesi olmuştur.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Oran niye artıyor Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Onu ifade ediyorum.

İlave olarak son bir yılda da 1,1 milyon insanımıza istihdam ürettik, aş ürettik, iş ürettik ama buna rağmen işsizlik oranları hepimizin bildiği gibi 10'lar seviyesinde devam ediyor. Bizim tabii Hükûmet olarak ortaya koyduğumuz hedef bu oranların daha da aşağılara gelmesi. Bunun için, sürekli bir şekilde ifade ediyoruz, ekonomik büyümeyi kalıcı ve yüksek seviyelerde devam ettirmek durumundayız. Onun için, Hükûmet olarak yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı her zaman destekliyoruz. Nitekim, 2016'daki alçak darbe girişimi sonrası dönemde de Hükûmet olarak almış olduğumuz tedbirler sayesinde ekonomide çok hızlı bir toparlanmayı yakaladık. 2017 yılının ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdük; 2'nci yarıda da daha yüksek oranda bir ivmeyle beraber inşallah yıl sonunu çok daha yüksek bir oranda bitireceğiz. Bu, tabii, kendisini istihdamda da önümüzdeki aylarda daha fazla yansıtacak; çünkü ekonomide güven geldikçe, üretimin çarkları döndükçe bu, istihdama daha fazla yansıyacak. Ama biz Hükûmet olarak, istihdamı destekleyen aktif iş gücü politikaları başta olmak üzere gerek vergi politikası gerek sosyal güvenlik politikası gerekse yatırım ve üretime destek olan bütün ekonomik veya mali tedbirler çerçevesinde istihdamı destekleyeceğiz ve işsizlik oranlarını aşağı çekeceğiz.

Taşeron firmalarda çalışanların ödemeleriyle ilgili genel bilgim: Bir ödememe sorunu olmaması gerekir.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Var efendim. Şu anda iki ay geriden geliyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, özellikle işçi alacaklarının süresinde ödenmesini sağlamak üzere de 2014 yılında bir düzenleme yaptık. Firma sahibi parasını almak istese bile öncelikle biz işçi alacaklarını doğrudan çalışanların hesaplarına yatırıyoruz.

Burada katma değer vergisi iadeleri konusunda bir hususu gündeme getirdiniz. Şunu ifade edeyim: Özellikle 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası dönemde ekonomide birçok düzenleme yaptık; yatırımı, üretimi, istihdamı destekledik. Ama bu dönemde özellikle hem ihracatçılarımızın hem de indirimli orana tabi işlem yapan firmalarımızın KDV iadelerini hızlandırmak için olağanüstü düzenlemeler yaptık; bu konuda yasalar çıkarttık, yıl içerisinde KDV iadesinin yapılmasının önünü açtık, tebliğ düzenlemeleri yaptık, uygulamayı basitleştirdik, işlemleri hızlandıracak şekilde birtakım prosedürleri ortadan kaldırdık, yine çok sayıda ilimizde KDV iadesi yapmak üzere ihtisas vergi daireleri kurduk.

2 tane rakam vereceğim: 2016 yılının ilk dokuz ayında sadece ihracatta yapılan KDV iadesi tutarı 17,5 milyar liraydı. Şu anda, bu sene ilk dokuz ayda sadece ihracatta yapmış olduğumuz KDV iadesi tutarı 22,6 milyar lira yani ihracatta yaptığımız iadeleri yüzde 30 artırdık. Böylelikle ihracatçımız KDV iadesine hem daha hızlı ulaştı hem de çok daha fazla iade alma imkânına kavuştu. Bugün de ifade ettim yani bir KDV reformu üzerinde çalışıyoruz. 1985 yılında o günün koşullarına göre oluşan bir KDV sistemimiz var. Geldiğimiz noktada bu sistemin baştan aşağıya değiştirilmesi lazım. Bu konuda da yoğun bir çabamız var.

Sayın Sarıhan maliye politikaları konusunda bir değerlendirme yaptı. Tabii ki bütün partilerin ortak düşüncesidir. Maliye politikası bir taraftan gelir dağılımını düzeltmeli, sosyal adaleti sağlamalı, diğer taraftan da ekonomik büyümeye destek olmalı. Yapmış olduğunuz değerlendirmeler son derece kıymetli ve önemli.

Sayın Bektaşoğlu, yoksulluk oranlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı ama kusura bakmasınlar tam sorusunu yakalayamadım.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Tekrar edeyim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tanal imarla ilgili bir mesele sordu ama Bakanlığımı ilgilendiren bir konu olmadığı için kendisine cevap veremeyeceğim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim, imarla ilgili değil tapu, Bakanlıkla ilgili.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Dedeoğlu'na ben de teşekkür ediyorum ifade etmiş oldukları husustan dolayı. Tabii ki Hükûmet olarak nerede bir sorun varsa sonuna kadar üzerine gideceğiz. Sorunları torunlara bırakmayacağız, kendimiz çözeceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Dolayısıyla da bu konuda da yoğun gayretlerimiz sonuna kadar olacak.

Sayın Şimşek, burada, tarım arazileri için ister belediye mücavir alanı içinde isterse dışında olsun bir tarih belirlemesi yaptık. Burada özellikle kullanıcılarına satışa imkân veren bir düzenleme ama siz köy yerleşim alanlarıyla ilgili bir konuyu gündeme getirdiniz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Her ikisiyle ilgili. Yani oradaki tarih daha önce de 2009'du. Orada bir yanlış anlaşılma...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Uygun görürseniz onu bir konuşalım, detayları ben sizden alayım, birlikte değerlendirelim, yapılacak bir şey varsa memnuniyetle o konuda biz de yapmak isteriz.

Sayın Emir "Âdeta kara paranın önü açıldı." diye bir değerlendirme yaptı. Burada Genel Kurulda defalarca söyledim. Bizim yapmış olduğumuz Varlık Barışı Kanunu'nu uluslararası FATF Örgütü değerlendirmeye aldı, bütün uluslararası normlara ve standartlara uygun olduğunu değerlendiren bir rapor ortaya koydu. Hiçbir zaman için Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin kara paraya zerre kadar ihtiyacı yok. Bizim yapmış olduğumuz düzenlemeler vatandaşlarımızın, daha fazlası da bankalarda yani bankacılık sisteminde olan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesini sağlamaya dönük bir düzenlemeydi. Orada da bence önemli bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum.

Sayın Durmaz engellilere kadro verilmesiyle ilgili söyledi. Burada, biliyorsunuz...

MURAT EMİR (Ankara) - Sayın Bakan, o hâlde kaç lira geri geldiğini neden söylemiyorsunuz, neden cevaplamıyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın Emir, lütfen, bakan cevap veriyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...Sayın Başbakanımız açıkladı, burada 5 bin tane kadro verilecek.

Gazilerle ilgili konuyu da Aile Bakanımıza ileteceğim.

Sayın Hürriyet tekrar aynı konuyu gündeme getirdi.

Sayın Zeybek atık su bedelleriyle ilgili Samsun Belediyesi özelinde bir konuyu gündeme getirdi. Bu konunun detaylarına vâkıf değilim.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Cevaplardan bir şey anlayamadık, çok hızlı gidiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki köyden mahalleye dönüştürülen yerlerdeki mülkiyet meselesi önemli bir mesele, hepimizin tartıştığı bir mesele. Köy tüzel kişiliğine ait olan bu yerlerin belediyeye geçtikten sonra o köy halkı yani yeni hâliyle mahalle halkı tarafından kullanımını sağlayacak bir imkân üretmek lazım. Bu konuda bir çalışma zaten var, onu hep beraber değerlendireceğiz.

Sayın Arslan vergi artışları ile tasarruf konularını gündeme getirdi. 2 tane rakam vereceğim. Sene 2002, bu bütçenin yüzde 43'ü nereye gidiyordu? Faize. Sene 2018, bu bütçenin kaçı faize gidiyor?

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Borca gidiyor şimdi de.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Yine faize gidiyor Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yüzde 10'dan daha düşüğü. Yani tasarrufu da yapan biziz, yatırımı da yapan biziz, refahı da sağlayan biziz, hizmet bütçesini de yapan biziz. Onun için bize tasarrufu da vergiyi de hiç söylemeyin. O konuda sıkıntı çekersiniz.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ne gerek var bu kadar arabaya?

KAZIM ARSLAN (Denizli) - On beş sene içinde ödediğiniz faizi bir açıklayın Sayın Bakan.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Anlayamıyoruz Sayın Başkan, müdahale eder misiniz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Altay, Rekabet Kurumuyla ilgili konuda bilgi alayım olur mu? Bilgim yok.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bu sempozyum bu millete kaç liraya mal oldu merak ediyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bilgi alayım memnuniyetle... Aynı hassasiyeti hepimiz paylaşıyoruz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - İstanbul'un en pahalı otelinde yapılıyor bu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.