Konu:İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 7'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:16
Tarih:01/11/2017


İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 7'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) - Şimdi, tabii, Sayın Kerestecioğlu bazı doğruların yanında birçok yanlış bilgi veriyor. Danışmanları, bir hafta üzerine, dün gece, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna hangi konuyla ilgili görüşmek istediklerini ifade ettiler, notlar da önümde. Tek mesele, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili meseleyi dile getirmek istemişler. Ben de "barış" adını taşıyan annelerin bana göre bundan çok çok daha öncelikli, çok daha önemli işleri olduğunu düşünürdüm. Bunu görünce onlar adına da ciddi manada üzüldüm ve HDP'li milletvekillerinin de, bir terör örgütünün liderinin propagandasının bu şekilde araçsallaştırılması konusunda da kendilerinin bu kadar angaje olmasını da artık onların ve milletimizin takdirine bırakıyorum.

Şahsıma gelince, insan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu herkes bilir. Dolayısıyla, bizim meselemiz, kendi derdi, kendi meselesi olduğu zaman o anneleri de hiçbir zaman biz reddetmeyiz ama gelip burada, sonuç itibarıyla kendileriyle alakası olmadan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) - ...sadece birilerinin misyonunu ifa etme adına bizi araçsallaştırmaya çalışan insanları da muhatap kabul etmeyiz.