Konu:Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 6'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:16
Tarih:01/11/2017


Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 6'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA YENEROĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; Aycan İrmez Hanımefendi bugün İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda bir görüşmeyle ilgili, "Barış Anneleri" adı altında benden alınan randevuyla ilgili birkaç açıklama yapmış. Ben bu konuyla ilgili şunu ifade etmek istiyorum: Geçen hafta benden bu hususla ilgili randevu istendi fakat konu, sonuçta "Barış Anneleri" adı altında, kişilerin çocuklarıyla ilgili bir mesele olarak görüşüldü fakat bugün ben yurt dışından geldikten sonra öğrendim ki, mesele terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'la ilgili bir mesele ve doğrudur, ben de bunu reddettim. Böyle bir görüşmede bu kişilerle kesinlikle muhatap olmayacağımı, özellikle "barış" adını kullanan kişilerin de böyle bir ortamda propagandaya kendilerini alet etmelerinin yakışıksız ve gayriahlaki olduğunu ifade ettim ve reddettim, doğrudur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)