Konu:Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:16
Tarih:01/11/2017


Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DİLEK ÖCALAN (Şanlıurfa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 1 Kasım dünya Kobani günü. Bundan tam üç yıl önce, düştü düşüyor denen Kobani'deki direnişe destek vermek için Nobel Barış Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu Adolfo Perez Esquivel ve Amerikalı Filozof ve Dilbilimci, Profesör Noam Chomsky'nin de aralarında olduğu dünya çapında tanınan çok sayıda kişinin çağrısıyla 1 Kasım dünya Kobani günü ilan edildi. Rojava halklarının başlattığı Kobani savunması tarihin en barbar saldırılarına karşı fedaice direnerek tüm ambargo ve kuşatmalarına rağmen bugün Rakka'nın özgürleştirilmesine kadar adım adım ilerleyen iradenin zaferi için bir başlangıçtır. Tüm uygarlıkların gelişimine ev sahipliği yapmış Orta Doğu'yu gerici zihniyetiyle işgal etmeye çalışan, Avrupa ve Amerika Kıtası'na varan, onlarca hain saldırıyı organize eden barbar IŞİD çetesiyle mücadele kararlılığı Kobani direnişi sayesinde mümkün kılınmıştır. İnsanlık tarihi bu görkemli direnişe destek vererek Kobani şahsında Rojava halklarının devrimine sahip çıkan tüm demokrasi güçlerini ve bu uğurda yaşamını feda eden binlerce kahramanı minnetle anıyor ve anacaktır.

Kobani zaferiyle birlikte Rojava'da başlayan toplumsal dönüşüm halkların özgür ve demokratik bir gelecek inşa etmeleri için de bir milattır. 1 Kasım tüm dünyada, Almanya'dan Fransa'ya; İtalya'dan İskandinav ülkelerine; İngiltere'den Yunanistan'a, İspanya'ya; Kanada'dan Avustralya'ya, Hindistan'a; Hindistan'dan Ekvador'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın her köşesinde "Kobani günü" adıyla demokrasi mücadelesinin zaferi olarak kutlanıyorsa şüphesiz bunun en temel yaratıcısı yine kadınlardır. Kadın devrimi olarak da bilenen Rojava devriminin açığa çıkmasında, gelişiminde ve sürdürülebilmesi kararlılığının her zerresinde kadının bilinci, emeği ve bedeli vardır. IŞİD karanlığının Orta Doğu'ya dayattığı tekçi, gerici, erkek egemen zihniyetine karşı Orta Doğu kadınının özgürlük arayışı galip gelmiştir. Kobani'de Kürt kadınının cesareti tüm dünyaya umut vermiştir.

Kobani dünya genelinde farklı uluslar ve inançlardan halkların yaratılmak istenen Orta Çağ zihniyetine karşı birlikte mücadelesinin de adıdır çünkü gelişen bu enternasyonal ruh bu karanlığın sadece Orta Doğu halklarının değil tüm dünya halklarının geleceğini boğmak istediğinin farkındalığıyla hareket etmiştir. Rojava'da din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının olmadığı demokratik, ekolojik bir toplumsal sözleşme ekseninde eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasinin tesisi için inşa edilen yerel örgütlenmelere dayalı özerk yönetim modeli bugün başta Orta Doğu olmak üzere, tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu tarihî gün dolayısıyla belirtmek isteriz ki AKP Hükûmeti Suriye üzerindeki politikalarını yeniden gözden geçirmelidir. Tarihten dersler çıkarılarak savaş politikaları terk edilmeli, Rojava halklarının seçilmiş, meşru yönetimleriyle dostane ilişkiler geliştirilmelidir. Bugün ağır tecrit altında tutulan Sayın Öcalan'ın belirttiği üzere Kobani zaferi halklar arası birlikteliği mümkün kılmıştır. Yine, Sayın Öcalan'ın 2015 Diyarbakır "Nevroz"unda dile getirdiği "Hem bölgemiz için hem de uluslararası dünya için büyük anlamı olan Kobani direnişini ve zaferini, bu temelde gelişen Eşme ruhunu halklarımız arasında yeni tarihin sembolü olarak selamlıyorum." mesajı hâlâ güncelliğini ve önemini korumaktadır. Süleyman Şah Türbesi'nin -Kobani'de birlikte hareket edilmesiyle- Eşme'ye taşındığı, IŞİD saldırılarından muhafaza edildiği unutulmamalıdır. İnanıyoruz ki tekrar Eşme ruhuyla hareket edilebilirse Türkiye'den başlayacak tüm Orta Doğu sahası için barış kapıları sonuna kadar da açılacaktır.

Ben tekrar 1 Kasım dünya Kobani gününü kutluyor, bu vesileyle bu direnişe öncülük eden, bu direnişte yer alan bütün herkesi buradan selamlıyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)