Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:16
Tarih:01/11/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) - Sayın Başkan, kıymetli Meclis; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Eğitim-öğretim olunca, bu konular üzerinde uzun yıllar kafa yormuş ve eğitim kurumlarında çalışmış bir hoca olarak söyleyeceklerim çok fazla fakat üç dakikaya söyleyeceklerimi sığdırmak gibi bir mükellefiyet, sorumluluk içerisinde de hareket etme durumundayım.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Siz indirdiniz, lütfen, siz indirdiniz.

MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) - Sen de anladın yani!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Öncelikle, böyle bir öneriyi veren Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu ve Arzu Erdem Hanımefendi'yi kutluyorum ama diğer parti grupları adına konuşanların konuşmalarına katılmadığımı da özellikle belirtmek istiyorum.

Fakat, zannediyorum, öneride gözden kaçırılmış şöyle bir şey var: Adabımuaşeret yani görgü kuralları dersi müstakil ders olarak isteniyor ama bu, değişik dersler içerisinde müfredatta ünite şeklinde var. Dolayısıyla zaten istenilen bu ders müstakil ders olarak değil ama üniteler içerisinde yer almakta. Hitabet dersi mesela, burada istenmiş; hitabet dersiyle alakalı olarak da özellikle üstüne basarak söylememiz gerekir ki imam-hatip liselerinde müfredatta hitabet dersi ayrıca yer almakta. Yine, burada, iletişim becerileri dersi önerilmiş; bu ders de var, sosyal bilimler liselerimizde ders olarak bu ders var.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Hocam, Andımız'ı kaldırdınız!

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Vatandaşlık dersi ortaokullarda ders olarak var ve tarih dersinin içerisinde, edebiyat dersinin içerisinde bu anılan hususlarla alakalı başlıklar yer almakta ve müfredat içerisinde bulunmakta. Ayrıca, isteyen ve dileyen okullar için...

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Müfredattan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaldırmaya kalkıyorsunuz siz.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini çıkardınız.

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Lütfen, istirham ediyorum. Ben sataşmaya da gelirim ama sataşma istemiyorum. Üç dakikam var, müsaade edin de konuşayım ya, konuşturun beni, müsaade edin yani uğraştırmayın.

BAŞKAN - Sayın Özdemir, siz lütfen Genel Kurula hitap edin.

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Seçmeli derslerle alakalı olarak da şu uygulama: Millî Eğitim Bakanlığı müfredat programı içerisinde listelenmiş vaziyette seçmeli dersler listesi var, isimler var. Dileyen okul bu seçmeli derslerden istediği seçmeli dersi millî eğitim müdürlüğüne, ilçeye veya il millî eğitim müdürlüğüne bildirerek koyabilir, müfredat dâhilinde izleyebilir, takip edebilir.

Dolayısıyla, sizlerin katkılarıyla Meclisin onayından geçmiş olan iki tane seçmeli derse de -bütün okullarda var bu- dikkat çekmek istiyorum: Birisi, seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi, bir diğeri de yine, bildiğiniz gibi, Hazreti Peygamber'in hayatıyla alakalı bir derstir ki zannediyorum, millî manevi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Başkanım, uzatmıyoruz, ben de uzatmayayım.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen Sayın Özdemir.

HACI AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Millî, manevi derslerle alakalı söylenebilecek şeyler bundan ibarettir. Millî, manevi diyoruz; millî, manevi dediğimizde bizim milletimizin değerlerinden, bizim maneviyatımızın değerlerinden bahsediyoruz. Burada, parti ayrımı gözetmeksizin, bütün partilerin millî ve manevi değerlerimize en az benim kadar, en az bizim partimiz kadar sahip çıkmakta istekli olduklarını, bu hususta kararlı olduklarını elbette biliyorum. O bakımdan, burada aslında tartışma konusu olacak bir husus da görmüyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)