Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:14
Tarih:26/10/2017


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Öncelikle, bu Şişli Endüstri Meslek Lisesiyle ilgili sayın milletvekilimizin sormuş olduğu konuda açıkçası bir bilgim yok, Millî Eğitim Bakanlığımıza tevcih edeyim, size yazılı olarak cevap versinler.

Teşekkür ederim.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Lütfen, acilen... Çünkü günlerdir zaten veliler, öğrenciler kapının önünde bekliyorlar ve okullarının yıkılmamasını, oraya alışveriş merkezi ve rezidans yapılmamasını istiyorlar.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Anladım, peki.

Sayın Tanal'ın kanunların özensizliğiyle ilgili bir sözü oldu. Sayın Tanal, Dışişleri Bakanlığının anlaşma metinlerinde "Okunduğu gibi yazılır." ifadesinden dolayı, mesela Washington da "W" kullanılmaz "V" kullanılır, teamüller böyledir. Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet gereği, kendi dilimizle yazmaya gayret ediyoruz metinleri, bilginize.

Sayın Ağbaba'yla ilgili olarak, Sayın Bakanımız bu konuda cevap verdiler.

Sayın Özdemir'in sorusu: Adalet Bakanlığı idari yargıç alacak mı? Elbette alacak. Bu noktadaki çalışmalarımız Adalet Bakanlığımız nezdinde sürdürülüyor, kısa süre içerisinde de ne zaman ve ne kadar sayıda alacaklarını açıklayacaklar kamuoyuna inşallah.

Diğer konu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yargıçların seçilmesiyle alakalı olarak, yetersizliğine ilişkin bir beyanınınız oldu. Şimdi, bakınız bu yargıçların hangi kriterleri ve hangi vasıfları taşıması gerektiğiyle ilgili zaten mevcut düzenlemeler var. Bizim ülkemiz de bu düzenlemeler muvacehesinde buraya yargıçları gönderdi. Tabii son zamanlarda Avrupa Birliğinin ve yetkili kurullarının ülkemize yönelik tavrını siz de biliyorsunuz. Bu kapsamda değerlendirmekte yarar var diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

Sayın Arslan "Siyasi, ekonomik, sosyal açıdan gerginlik... Bütçe açığı artmaya devam ediyor; herhangi bir tedbir alacak mısınız?" dedi.

Sayın Milletvekilimiz, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye olarak biz kendi iddia ve tezlerimiz gereğince her daim hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız yapmış oldukları bütün açıklamalarda bunun üzerinden temellendiriyorlar söylemlerini. Eğer bir noktada yapılan bir faaliyet, bir söz söz konusuysa bununla ilgili olarak kendi iddia ve tezlerimizi nazara alarak değerlendirmelerini yapıyorlar. Kaldı ki Türkiye, biliyorsunuz 2002 yılından bu yana AK PARTİ iktidarları tarafından yönetiliyor. Aslında, AK PARTİ iktidarlarının yönetmeye başladığı tarihten itibaren bugüne kadar gelmiş olduğumuz noktayı mukayese ettiğimizde 3 kat büyüdük ve bunu açıklamak da izahtan varestedir diye düşünüyorum.

Elbette ki yatırımlarımız sürecek. Bundan sonra Türkiye'deki insanımızın, vatandaşımızın, milletimizin refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden, zaman mefhumu tanımadan çalışmamızı sürdüreceğiz inşallah. Zaten Sayın Milletvekilimiz, seçmenimiz de yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını, bir yerde teşekkürünü 12 seçimdir girdiğimiz seçimlerde sandık sonuçlarıyla gösteriyor; bunu da bilginize sunmak istiyorum.

Bir de Ulaştırma Bakanlığına ilişkin bir sorusu vardı Sayın Türabi Kayan'ın...

BAŞKAN - Sayın Bakan, tamamlayın...

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Konu da Ulaştırma Bakanlığımızın uhdesinde bir konuyla ilgili; bilmediğim, henüz haberimin olmadığı bir konu ama şunu ifade edeyim. Trakya bölgesi esasen benim de bölgemdir. Ben 11 yaşımdan beri Trakya bölgesinden geçerek Türkiye'nin içerisine gelen bir insanım.

Türabi Bey, şöyle söyleyeyim: Biz yıllarca İpsala Gümrük Kapısı'ndan Yunanistan tarafına geçtiğimiz zaman, orada gözlerimiz böyle, biraz daha fazla açılır "Vav, bunlar nasıl yollarmış." diye bakardık; şimdi oradan buraya geçtiğimiz zaman "Elhamdülillah, ne kadar güzel yollarımız oldu." diye keyifleniyoruz.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)