Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:13
Tarih:25/10/2017


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Çiftçilerimize yönelik bir soru yöneltildi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Çiftçilerimize vermiş olduğumuz destek, son on dört on beş yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. 2002 yılında aşağı yukarı 1,8 milyar dolar civarında olan çiftçiye verilen destek, bugün, Ziraat Bankası gibi bazı kamu bankalarının yapmış olduğu ve bizim de desteklediğimiz sübvansiyonlu destekler hariç, 12 milyar lirayı geçmiş durumda. Ziraat Bankasına yapmış olduğumuz sübvansiyonları dikkate aldığımızda, 15 milyar liranın üzerinde bir desteğimiz söz konusu.

Ziraat Bankasındaki faiz oranlarına gelince, yine, yüzde 0'a varan faizle desteklerimiz söz konusu. Özellikle iyi tarım uygulamalarında yüzde 0'a varan bir destek söz konusu. Yine, 0-6 arası faiz oranı büyük ölçüde banka tarafından uygulanıyor. Dolayısıyla, çiftçilerimizin de bankaya yoğun talepleri olduğunu biliyoruz.

Bir diğer soru Sayın Çamak tarafından soruldu Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili olarak. Mersin Şehir Hastanesine otoyol üzerinden iki ayrı girişimiz var -siz de biliyorsunuz- ama ikisi arasında 3 kilometrelik de bir mesafe var. Özellikle Şehir Hastanemize otoyoldan girişten sonra Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından bir kavşak yapılacak ve doğrudan hastaneye ulaşım söz konusu olacak. Ancak şunu ifade etmeliyim: Özellikle Şehir Hastanesine gidecek olanların mutlaka otoyolu kullanmaları gerekiyor, otoyola girmeleri hâlinde kolay bir şekilde Şehir Hastanesine ulaşmaları da mümkün. Ancak orada kavşakla ilgili bir çalışmamız var, bunu da bilgi olarak vermek istiyorum. Yine Mersin Şehir Hastanesine ulaşımla ilgili olarak, özellikle otobüs ve minibüslerin ulaşımına yönelik de sıkıntılar var idi. Bunları da Büyükşehir Belediye Başkanlığına ileterek bu sıkıntıları bir nebze de olsa giderdik.

Ancak son derece iyi çalışan bir hastanemiz; günde yaklaşık 8 bin hastaya hizmet veren ve ayda 7 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilen bir hastane. Oldukça da modern bir hastanemiz. Bu hastanemizle de gurur duyuyoruz, onu da ifade etmeliyim. Gerçekten sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern şehir hastanesine sahip bir ilimiz var.

Bir diğer konu bu KDV oranının düşürülmesine yönelik. Şu anda KDV oranının düşürülmesi yönünde böyle bir düşüncemiz yok ama tabii bu konuyu da Maliye Bakanımıza aktaracağım. Bir çalışma yapıp, bunun bir etki analizini yapıp buna göre bir değerlendirme yapılması söz konusu olabilir ama bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma şu aşamada söz konusu değil.

Yine, bir başka soru Balıkesir'i ilgilendiren bir soru. Balıkesir'de Tıp Fakültesinin acil servisinin olmadığı ve yeterli düzeyde uzman olmadığı ifade edildi. Bunu da Sağlık Bakanımızla paylaşacağım. Eksiklikler nedir, bu konuda neler yapabiliriz, sizleri yine bilgilendirme imkânımız olacaktır. Ama sağlık yönü itibarıyla şunu da ifade etmeliyim, yüzde 75'in üzerinde vatandaşımızın bir memnuniyeti söz konusu ki vatandaşlarımızdan dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden daha fazla memnuniyet sonuçları aldığımız bir alan.

Sayın Kayışoğlu maganda kurşunu ve fütursuzca silahlanma konusuna değindi. Bu konuyla ilgili olarak, silah almanın usul ve esasları bellidir. Herkes o usul ve esaslara uymak zorundadır; o kurallar, kaideler neyse bunlara uymakla yükümlüdür. Tabii ki yasa dışı şekilde silah sahibi olanlara yönelik de mücadelemiz devam ediyor.

Sayın Özdiş akaryakıttaki sıralamayı sordu. Bununla ilgili, elimde bir bilgi yok ama bu bilgileri daha sonra sizinle paylaşmamız mümkün olur diye düşünüyor ve teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.