Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:13
Tarih:25/10/2017


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubunun Meclis araştırma önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Bu önergeyi desteklediğimi hemen ifade etmek istiyorum.

Marmara Denizi hem kara hem de deniz kökenli kirlenme tehlikesini çok ağır bir şekilde yaşamaktadır. Özellikle, altyapının yetersiz olması, kanalizasyon toplama şebekesi ve arıtma tesislerinin bulunmaması ve işletme maliyeti nedeniyle arıtma tesislerinin çalıştırılamaması, evsel kirlilik problemlerinin temelini de teşkil ediyor. İstanbul civarında bulunan 4.500 ile 5.000 kadar endüstri kuruluşundan 0,3 milyon metreküp civarında atık su deşarj edilmektedir. Şimdi, değerli milletvekilleri, bu atık suların yüzde 50'si ise arıtma işlemine tabi tutulmadan denize bırakılmaktadır. Yapılan son araştırmaya göre İzmit Körfezi'ne günde 6,6 kilogram kurşun, 43,2 kilogram çinko, 1,9 kilogram bakır, 209 kilogram krom, 5,1 kilogram cıva gibi ağır metallerin yanı sıra 10,9 ton azot ve 30,8 ton atık karışmaktadır. Marmara'ya İstanbul'dan günde 1,2 milyon metreküp, Bursa'dan günde 0,3 milyon metreküp, İzmit'ten 0,2 milyon metreküp, diğer beş şehirden ise 0,4 milyon metreküp olmak üzere bölge genelinde 2,1 milyon metreküp evsel atık su deşarj edilmektedir.

Şimdi, değerli milletvekilleri, petrol sızıntısı da burada ayrı bir konu. Burada aslında meselenin esası, AK PARTİ'li belediyeler tarafından ortaya doğru dürüst bir projenin konmamasıyla ilgili, kentlerin yönetiminin gerçekten ihtiyaç temelli, kent insanlarını ekolojiye zarar vermeden kentin doğru yönetilemediği, planların doğru yapılamadığıyla ilgili bir husus. Bugün Ankara çevre düzeni planı 42 kez değiştirilmiş, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planını 42 defa değiştiriyorsunuz. Ne için değiştiriyorsunuz? Sosyal donatı alanlarını, yerleşim alanlarına açıyorsunuz. Sözüm ona bir ulaşım planı yaptınız, bu ulaşım planlarını da 32 defa değiştirdiniz -güzergâh değişikliğinden bahsediyorum- 32 kez bir çevre düzeni planıyla oynanmaz arkadaşlar.

Şimdi, CHP'li vekil arkadaşımız "Kayyuma çok katılmamakla birlikte..." dedi ama kayyum atamaya az veya çok katılınmaz. Kayyum atamak demokratik bir işleyiş tarzı değildir demokrasilerde. Partimizin belediye başkanlarına karşı yapılan bu işlem hukuksuz bir işlemdir. Kent yönetimini kentli iradeye, kenti seçen insanlara bırakacaksınız. O yüzden, AK PARTİ hükûmetleri ve belediyeleri tarafından kentçilik işleminde ne kadar olumsuz bir işleme tabi tutulduğunu, kentlerin yaşanmaz hâle getirildiğini hepimiz biliyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının da bu konuya, İstanbul'la ilgili o konuya işaret etmesi ise bir öz eleştiri olacaksa kabulümüzdür ama eğer bir öz eleştiri değilse de buradan şiddetle reddettiğimizi ifade etmek ve bunun bir bedelinin ödenmesi gerektiğini de arz etmek isterim size.

Saygılarımı sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Doğan.