Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:13
Tarih:25/10/2017


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; çevre konusu çok hassas bir konudur ve bu konuda hassas olmak için siyasetçi olmaya veya milletvekili olmaya gerek yok, insan olmak yeterlidir.

Tabii, bu konuyla ilgili ben de Çevre Komisyonu üyesi olarak yetkililerden biraz bilgi aldım Kocaeli ve Marmara Denizi'yle ilgili neler yapıyoruz diye. Marmara Denizi kıyılarında yoğunlaşan kentleşme, kıyı bölgelerinin sunduğu imkânlar nedeniyle kara ve denizde gerçekleştirilen turizm faaliyetleri, hızlı artan endüstriyel faaliyetler, deniz taşımacılığı, iç bölgesel nehir ve dereler vasıtasıyla gelen tarımsal, evsel ve endüstriyel kirlilik gibi çeşitli kaynaklardan kirlenmeye maruz kalmaktadır.

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında Marmara Denizi'nin kıyısı olan 141 yüzme suyu alanından numune alınmış; bunların bir kısmı iyi çıkmış, bir kısmı orta çıkmış, bir kısmı da kötü sınıf kategorisinde yer almıştır. Bakanlığımızın müşterisi olduğu TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi olan DEKOS Marmara Denizi'nde 22 su yönetim birimi belirlemiştir. Marmara Denizi ekolojik durum değerlendirmesi haritasında özellikle Gebze, Küçükçekmece bölgelerinin kötü kalitesi sınıfında; İzmit Körfezi, İstanbul Boğazı'nın Marmara çıkışı ve Bandırma Körfezi'nin zayıf kalite sınıfında olduğunu belirtmiştir. Yani Çevre Bakanlığından aldığım bilgiler bunlar. Tabii, bu raporlarda birtakım şeylerin, birtakım çalışmaların yapıldığı ortaya çıkıyor ama yeterli olmadığı gözüküyor. Ancak bu raporlardan çıkan başka bir sonuç da Marmara Denizi'nin ciddi boyutlarda kirlendiğini ve müdahale etmemiz gerektiğini gösteriyor.

Kocaeli özeline gelince de bugün Google'a girdiğinizde "2 denizi, dağı ve gölü olan şehir hangisidir dünyada?" diye yazdığınızda Kocaeli çıkıyor saygıdeğer milletvekilleri. Peki, bu neyi gösteriyor? Kocaeli bir doğa cenneti. Peki, biz bu doğa cennetini iyi değerlendirebiliyor muyuz? Acaba biz bununla ilgili gerekeni yapıyor muyuz? Maalesef hepimizin bildiği yeterli değil, maalesef yapmıyoruz, yapamıyoruz.

Bugün sayın vekilimizin söylediği çok şeye katılıyorum ama onun dışında bu kadar 2 denizi, gölü ve dağı olan bir şehirde eğer yaz veya kış olimpiyatları yapılmıyorsa bu da ayrıyeten bir soru işareti çünkü buna imkânımız var. Kocaeli Belediyesinin bütçesi birçok bakanlıktan da üstte, yukarıda. Bunu rahatlıkla yapabiliriz ama bu, vizyon meselesi, misyon meselesi. On üç, on dört yıldır yöneten arkadaşlarımızın böyle bir vizyonu maalesef ki yok.

Tabii, metro konusuna gelince de katılıyorum Sayın Akar'a. Kocaeli'nin nüfusu 2 milyona yaklaştı ve inanın arabalar yürümüyor, trafik çok sıkıştı, bir metro ihtiyacımız var. Tabii, orada 11 milletvekiliyiz, parti ayrımı yapmadan bu konuyu hep beraber çalışıp Bakanlığımızdan, Başbakanlığımızdan bunu istememiz lazım ve yapmamız gerekiyor, buna da katılıyorum. Bu yüzden, CHP'nin verdiği Meclis araştırması önergesini destekliyorum ve lehte oy kullanacağımızı belirtiyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sancaklı.