Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:12
Tarih:24/10/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu grup önerisiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu grup önerisine bakmadan önce Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerine ve son ekonomik durumuna bakmak gerekirse Türkiye 2017 yılında birinci, ikinci çeyreklerde ortalama yüzde 5 büyümüş, üçüncü çeyrekte yüzde 7 büyüme bekleyen bir ülke; Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada 3'üncü sırada bir ekonomik büyüme gerçekleştiriyor. Diğer yandan, bölgesindeki ve çevresindeki tüm olaylara rağmen ihracatını artırmaya devam etmiş, bunu başarmış, sanayi kapasitesinde sürekliliği sağlamış, istihdamda şubattan bu yana başlayan istihdam seferberliği kapsamında 1 milyona yakın yeni istihdam sağlamayı başarmış bir noktada. Bütün bunlarla birlikte yeni dünya düzeni içerisinde Sanayi 4.0'a hazırlanan, AR-GE politikalarıyla ve KOSGEB destekleriyle de ekonomiye çok ciddi kaynaklar ayıran bir ülke Türkiye.

Tabii, bu ekonomi içerisinde kayıt dışılık önem arz ediyor, her zaman önem arz etmiştir. Kayıt dışıyla mücadele uzun yıllardır hükûmetlerimizin hep gündeminde olmuştur ve elde edilen başarılar çok önemlidir. Bugün gelinen nokta, yola çıkıldığı tarihten itibaren çok önemli başarılarla gelinen noktadır. Bu noktadan itibaren kayıt dışıyla mücadelenin devamı konusunda gerek Hükûmetimizin gerekse bakanlıkların çok fazla çalışmaları ve projeleri vardır. Bu projeler her gün uygulamaya konulmaktadır. Nitekim, Maliye Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2018 bütçesi sunumunda bununla ilgili mücadelenin devamı konusunda bir kararlılık ortaya konmuştur, Hükûmetimizin bu kararlılığı da bizim için önemlidir.

Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisinin arzu ettiği araştırma komisyonunun kurulmasına gerek duymadığımı belirtmek istiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)