Konu:Keipa Ekonomi, Ticaret, Teknoloji Ve Çevre İşleri Komitesi Olarak 18-21 Ekim Tarihleri Arasında Arnavutluk'a Gerçekleştirdikleri Ziyarete İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:12
Tarih:24/10/2017


KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komitesi olarak 18-21 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komitesi olarak 18-21 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk ülkesine bir toplantı için ziyaret gerçekleştirdik. Başkent Tiran'da yapılan komite toplantısına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca ile Bitlis Milletvekili Sayın Mahmut Celadet Gaydalı'yla birlikte katıldık. Toplantıda KEİ üye devletlerindeki millî inovasyon sistemlerinin gelişmesi değerlendirilmiştir. Biz de bu kapsamda ülkemizde inovasyon alanında yapılan çalışmaları, yapılan AR-GE yatırımlarını, ülkemizin bu konudaki önemli gelişmelerini ifade ettik.

Toplantı vesilesiyle gittiğimiz Arnavutluk'ta ayrıca büyükelçiliğimizi, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı yetkililerini de ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu kuruluşlarımızın özellikle gönül coğrafyamızda çok güzel hizmetler yaptığını gördük. FETÖ'yle küresel bir çapta mücadele ettiğimiz bu süreçte bu kurumlarımızın çalışmalarını çok önemsediğimi ifade ediyor, yüce Meclisi de saygıyla selamlıyorum.