Konu:Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:11
Tarih:19/10/2017


Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Arkadaşlar, bu yasa taslağının görüşülmesinin sonuna geldik ama AK PARTİ'nin de burada, benim verdiğim önerge konusunda Alevi yurttaşlara karşı ilgisini, hassasiyetini de ölçmüş olduk, sağ olsunlar, bunu halkımız değerlendirsin. İsteğimiz neydi arkadaşlar? Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı yerin, felsefesinin geliştirildiği, yayıldığı bir yerin isminin "Hacıbektaş" değil "Hacı Bektaş-ı Veli" diye değiştirmesini istedik. Sağ olsun AK PARTİ'li arkadaşlarımız bu önerimize olumlu bakmadılar.

Şimdi, değerli milletvekilleri, Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesi ve kişiliğiyle ilgili çok kısa iki paragraf size aktarmak istiyorum, sayın müftümüz de bunu dinlerse iyi olur efendim.

Hacı Bektaş-ı Veli, insanıkâmilin değerini, evrendeki yerini, önemini, anlam ve etkisini; gelişmenin yaratıcılığını; erdemin insan hayatındaki yerini; tenasühün olgunlaştırıcılığını; iyinin, güzelin ve doğrunun yönlendirici erkini konu edinen bir yaşam felsefesini ortaya koyan; geleneksel baskıcı ortamda dahi hayatı yeşerten, anlam veren, insanın otoriteye bağlılığından kaynaklanan güçsüzlüğüne karşı ok, kılıç ve kalkan yerine güler yüz, güzel sözle karşı çıkan; yüzyıllardır öğretisi her dönemde kabul gören, şöyle ki "her dem yeniden doğan" yeniliğinin geliştirici, diriltici sıcaklığı içinde tomurcuk güller gibi açan bir öğretinin, bir inancın, bir felsefenin, kültürün, anlamlı bir hayatın piridir Hacı Bektaş-ı Veli. Başka bir deyişle, yeniyi araştırıp bulmanın, geçmişle, vahdetivücut felsefesiyle barışık, ardından gelenleri zaman ve mekân tanımadan düşünmeye, sevmeye, aramaya, incelemeye, mihman buyur eder gibi düşünmeye çağırmış, zora, baskıya, kötülüğe iyilikle, güler yüzle, sevgiyle, hoşgörüyle, erginlikle ama riyasız, fakat çıkar beklemeden, onurla ödünsüz karşı durmuş insanıkâmil felsefesine dayalı bir yaşam biçimini yoğurup yapan serçeşmenin piridir Hacı Bektaş-ı Veli.

Eyvallah, peki, niye karşı çıktınız bu isme? Ne diye savunacaksınız değerli milletvekilleri?

Sayın Bakan, siz, niye karşı çıktınız? Alevilerin böyle bir talebi var, niye karşı çıkıyorsunuz? Hacıbektaş ilçesinin adı, Hacı Bektaş-ı Veli olacak. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Arkadaşlar, bundan niye korkuyoruz?

Arkadaşlar, bakın, lütfen, bunu değerlendirmenizi rica ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)