Konu:Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:11
Tarih:19/10/2017


Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 22'nci maddesiyle ilgili verilen önergede söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın vekiller, bu kanun maddeleri içerisinde en çok üzerinde durduğumuz tabii ki müftülerin nikâh kıyma yetkisi. Şimdi, böyle bir sorun var mıydı bu ülkede? Zaten bu kadar sorun içerisinde böyle bir sorunu arayıp bulmak da çok ilginç. Bu ülkede isteyen zaten dinî nikâh yapabiliyor. Ben, komşumun resmî nikahının yanı sıra dinî nikâhı var mı yok mu, bunu bilmiyorum da sormuyorum da. İnsanlar isterse buna bir engel yok. Ama şimdi bu uygulama getirilirse, belediye nikâhlı aileler ve müftü nikâhı olan aileler olarak çok önemli bir ayrışmaya imza atacaksınız.

Peki, tek sorun bu mu Türkiye'de? Yani bütün sorunlar çözüldü, her şey rayında tıkır tıkır gidiyor, tek sorunumuz bu, bunu buradan geçirirsek her şey düzelecek.

Sayın vekiller, geçen gün hayretler içerisinde bir konuşma izledim. Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkan Vekili Bülent Turan şöyle bir ifadede bulundu hatta cümleyi aynen size okuyayım, dedi ki: "Bu madde kadınların hayatını kolaylaştıracak bir maddedir."

Sayın vekiller, yani kadınların sorunlarını hepimiz biliyoruz. Bu ülkede kadınlar öldürülüyor, tacize uğruyor, dayak yiyor, yoksullukla, işsizlikle mücadele ediyor. Çocuklarının ayağına ayakkabı alarak okula gönderecek durumları olmayan kadınları biliyoruz biz bu ülkede. Daha çok şey sayılabilir.

Bakın, ben yukarıda, Plan ve Bütçe Komisyonundayım. Orada, yukarıda şu anda ekonomideki sorunlar sebebiyle, finans ihtiyacı, para ihtiyacı sebebiyle hangi üründen nasıl vergi alırızın hesabını yapıyor Hükûmet. Hazinenin borç limitini 37 milyar lira daha nasıl artırırız diye, bunun mücadelesini veriyor yukarıda Hükûmet.

Bütün bu sorunlar bitti, sıra geldi nikâhı kim yapacak olayına. Zaten bu ülkede böyle bir sorunumuz yok, bunu kabul etmek lazım.

Peki, başka bir noktaya değinmek istiyorum: Lütfen, bu zihniyetin bu noktada başka yerlere bizi götürebileceğini görmezden gelmeyiniz. Haberlerde gördünüz, isterseniz gidip izleyebilirsiniz, sübyan mektepleri var ve bu sübyan mekteplerinde çok küçük çocuklar, daha göz temasını zor kuran çocuklar -geçen gün ekranlarda gördünüz- eve geldiklerinde annelerine diyorlar ki: "Anneciğim, kadınların çalışması günahmış, lütfen günaha girme, sen de çalışma." Ve bunun gibi başka birtakım konular.

Sayın vekiller, bizi, bu konular, artık her aşamada başka noktalara götürebilir, lütfen bunları görmezden gelmeyelim, bunlar son derece önemli konular.

Yine, AKP Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan şöyle bir ifade de kullandı, dedi ki: "Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda samimi değil."

Peki, bu ülkede müftü nikâhını istemeyen kadınlar, aileler bu ülkenin vatandaşı değil mi? Peki "İsteseniz de istemeseniz de müftüler nikâh kıyacak." diyenler nasıl bir tutum içerisindeler? Böyle bir dayatma kültürü müdür samimi olan? Bunu siz samimi buluyor musunuz? Yani bu ifadeleri ben hayretle karşılıyorum.

Diğer taraftan, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin ve bu maddeye destek veren diğer partinin de kadın vekillerine sesleniyorum: Büyük bir sorumluluk altındasınız ve bu sorumluluğu geleceğe taşıyacaksınız -çocuklarınıza ait- lütfen, bu hataya düşmeyiniz.

Biz, burada neler yaşadık, o zaman da sizleri uyardık, aynı noktaya geldiniz. Burada, vakıfları korumayı çocuklardan önceye alan ve "Bir defadan bir şey olmaz." diyen zihniyetler tebrikler gördüler, alkışlandılar. Yanlış yapıyorsunuz diye burada biz çok konuştuk ve ne oldu? Geri adım atıldı.

Bakın, aynı noktadasınız. Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Bu kadar sorun varken böyle bir hataya düşmek, bu konuyu bir sorunmuş gibi görmek ve bu konuya, bu maddeye "evet" demek en büyük hatadır, lütfen bu hatayı yapmayınız.

Başta kadın vekiller olmak üzere tüm vekillere burada sesleniyorum.

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)