Konu:Atama bekleyen personelin durumuna ve atamaların başlama noktasında olduğuna, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ve kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:11
Tarih:19/10/2017


Atama bekleyen personelin durumuna ve atamaların başlama noktasında olduğuna, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ve kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; tabii ki, az önce değerli arkadaşım ifade etti, sağlığı siyasete konu etmemek lazım. Sağlık hepimizi ilgilendiren bir konu. O nedenle, bir dakika, üç dakika, zamanı biraz yeterli olarak kullanma imkânı verilmesini istiyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Efendim, sağlığı zamana feda etmeyelim biz.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Atama bekleyen personelin, Bakanlığımızca ataması yapılan 13.506 personelimizin güvenlik soruşturması, arşiv taraması yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildi. Bunların 12.208'i, gerekli taramalar, soruşturmalar yapıldıktan sonra -414'ü tabip olmak üzere- gönderildi. Bunlardan 9.607'sinin ataması tamamlandı. Geriye kalan 3.887 personelden 2.589'unun -ki 27'si tabip- Bakanlığımızın Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmesi devam ediyor, ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. 135'i tabip olmak üzere 1.298 personelin ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırılması devam etmekte.

Değerli arkadaşlar, bu arada, söz aldığım bu sağlıkla ilgili konuda Değerli Genel Başkan Deniz Baykal'ın sağlığıyla ilgili son aldığım raporu da burada paylaşmak istiyorum. Ankara Üniversitesi Rektörü Doktor Erkan İbiş Bey'in Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması "72 saatimiz şu anda dolmuş bulunuyor. 72 saat çok önemli ve kritikti. Ödem şiddetli oldu, kanama da oldu ancak son 24 saattir bu bulgularda herhangi bir ilerleme yok yani olumsuz ilerleme yok. Tam tersine, bu bulgularda bir gerileme yani düzelme var. Elbette hastamızın rahatsızlığı ciddiyetini yine koruyor ancak kötüye gidiş yok. Yaşamsal bulguları iyi. Hepsi kontrol altında. Nörolojik bulgularda iyiye doğru bir dönüş var, düne oranla iyi durumda. Tomografi bulguları yine dünkü tomografiye göre daha iyi. Bunlar da bizim umudumuzu yükselten, bizi sevindiren bulgular." şeklindedir ki biz de bunu ümit ediyor, temenni ediyor, bu beklenti içerisinde bizler de dua ediyoruz. Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Bey'in de bütün süreçlerin başından sonuna takipçisi olduğunu da biliyoruz. Aileye ve bütün milletimize geçmiş olsun diyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Bakanım.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - ...Sayın Baykal'a acil şifalar diliyoruz.

Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, sağlık sisteminde yapmış oluğumuz çok başlılığı ortadan kaldıran, tek modele döndüren sistem değişikliğinin uygulaması için kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihinden itibaren üç aylık süre verilmişti, şu anda bir buçuk aylık süre geçmiş bulunuyor ve atamalar bugün itibarıyla başlama noktasında. Atamalarımızı il müdürlüklerimize atayıp bu alandaki vekâletle yürüyen hizmetleri asaletle yürüyecek şekle getirdik; bir boşluk olmadı, olmayacak da çünkü devlette devamlılık esastır. Bir görevli görevden alındığında yerine vekili aynı görevleri ifa eder.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakanım.