Konu:Mhp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:11
Tarih:19/10/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bugün son derece önemli bir konuyu tartışıyoruz burada. Gerçekten, ülke gerçekliğimiz ortada, dünyada da tabii çok ciddi bir sorun, sadece ülkemizde değil.

Aslında, uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu maddelerin geniş bir alana dağılması, kullanılması aslında ülkemiz politikalarıyla da çok yakından ilgili.

Şimdi, bu meseleye sınıfsal olarak, ırksal olarak, şu bu anlamda bakmanın hiç bir anlamı yok. Her cinsten insanın bulaşabildiği, her sınıftan insanın bulaşabildiği, farklı insan gruplarının, maalesef, bu uyuşturucu sisteminin, atmosferinin altında kaldığını açıkça söyleyebiliriz. Bunu önlemenin yolları konusunda ise maalesef Hükûmetin, devletin çok ciddi politikaları yok. Bakın, size bir istatistikle bunu ifade etmek isterim, biraz önceki vekil arkadaşımız da ifade etti ama: Türkiye'de uyuşturucu yaşı 11 değil, 10'a düşmüş, uyuşturucu yaşı 10; Türkiye'de son altı yıldaki uyuşturucu kullanımı, arkadaşlar, 17 kat artmış. Bu son derece tehlikeli bir durum aslında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu anlamda büyük ölçekli bir projesi yok, master projesi yok, bu konuda işte nasıl önlem alırız, ne yapabiliriz. Yine, Sağlık Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla birlikte bir çalışması yok, bir koordineli çalışması yok. Emniyetin yaptığı operasyonların -dün İçişleri Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı- sayısından bahsediliyor. Arkadaşlar, operasyonlar yaparak bu işi engelleyemezsiniz. Elbette ki caydırıcı olacak, engellenecek ama bugün siz eğer spor tesisleri yapamıyorsanız, gençlerin eğitim alanlarını daraltmışsanız, gençlerin yararlanacağı sosyal donatı alanları konusunda yeterli ürünü ortaya koyamamışsanız gençleri o alandan kurtaramazsınız. Polisin etkin baskısı, polisin sürekli olarak operasyonuyla çözülecek bir sorun değil. Bunu eğitim alanlarında, mesela ilkokuldan başlayarak, bizim, uyuşturucuya karşı nasıl önlem alacağımız, ilgili bakanlıkların birlikte koordine yapabileceği konusunda bir çalışması var mı arkadaşlar büyük ölçekte? Yok. Tek mesele, uyuşturucunun engellenmesi meselesi; aslında bu tüm ülkemizin bir sorunu, ülke çocuklarının sorunu. Bir yaş grubunda eğer uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüşse geleceğimiz yok demektir arkadaşlar, geleceğimiz büyük bir tehlike altında demektir. Bunu önlememiz gerekiyor, hep birlikte bir ülke politikasına ihtiyaç var. Birer dakikalık, televizyonda yapılan uyarıcı programların da çok büyük katkısı var ama bunu bir politika hâline dönüştürmemiz gerekiyor diye belirtiyor, saygılarımı sunuyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.