Konu:İl ve ilçe müftülüklerine nikâh kıyma yetkisi verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:11
Tarih:19/10/2017


İl ve ilçe müftülüklerine nikâh kıyma yetkisi verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, Nüfus Kanunu'nda yaptığınız değişiklikte -tasarıda maddenin gerekçesi olarak- vatandaşlarımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak, daha kolay ve seri bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla il ve ilçe müftülüklerine, dolayısıyla da imamlara evlendirme memurluğu yetkisi verilmektedir. Toplam 1.398 belediye bulunmaktadır. 2016 yılında 559.832 nikah kıyılmıştır. Memur başına günde 1 nikah bile düşmemektedir. Gerekçeniz işlemleri hızlandırmak değil, laikliği ihlal etmek, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmak, toplumu bölmek ve kirli işlerinizi din kisvesi altında örtmektir. Anayasa'nın "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." ilkesine aykırı davranıyorsunuz, toplumu bölüyorsunuz.

Nüfusa çocuk kaydettirme konusunda sözlü beyanla kayıt düşünülüyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)