Konu:Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın (3/1199) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:9
Tarih:17/10/2017


Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın (3/1199) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Bakan elbette ki yargı adına ortaya çıkan tablodan memnundur, mutludur, onur duyuyor. Ben utanç duymaya devam edeceğim, bunun altını çizeyim çünkü yargı gerçekten de böylesine iktidara yamanmış, onun borazanı olmaktan öte sopasına dönüşmüş bir dönem yaşamadı. Bu ibretlik bir durumdur. Dünya kadar darbe örnekleri var, ülkemizde yaşanmış örnekleri var. Bu denli kendisini alçaltan bir tutum içerisine yargı girmedi. Evet, bunun mimarı da Sayın Bakandır. Onun döneminde gerçekleşti, elbette ki iftihar edecek ama ben bir hukukçu olarak, bir eski hâkim, avukat olarak utanç duymaya devam edeceğim.

Sayın Bakan, burada yaptığınız konuşma gösteriyor ki, açıklamalarınız o ki artık bu olağanüstü dönemi olağan hâle getiriyorsunuz, bunu sürgit hâline getirmek istiyorsunuz. Vatandaş da diyor ki: "Lütfen, hiç değilse nefes alalım. Üç aylığına bir olağan dönem ilan edin." Sizden bunu bekliyor, olağan bir dönemde nefes almak istiyor. Böylesine baskı, böylesine bir zorba sürecin içinden geçiyoruz.

Ve burada mücadeleden bahsediyorsunuz. Mücadeleyi yapacaksanız feneri tutacağınız yer belli; grubunuz, oraya tutacaksınız. (CHP sıralarından alkışlar) Sadece görevden almakla yetinemezsiniz. Başbakanı görevden aldınız -seçilmiş iradeyi- evet, Genel Başkanı görevden aldınız, belediye başkanlarını tek tek görevden alıyorsunuz. Bu yetmez, bu yetmez, niye görevden aldığınızı açıklayacaksınız mücadele ediyorsanız ve onun hesabını hukuken soracaksınız. (CHP sıralarından alkışlar) Bunu sormadan mücadele etmiş olamazsınız, sadece bu sürecin üstünü örtmüş olursunuz ancak üstünü örtemezsiniz, mızrak çuvala sığmıyor.

Bir Ankara Milletvekili olarak söylüyorum: Ankara'nın iradesini gasbedemezsiniz. Melih Gökçek'i sadece indirmek için bu süreci kullanamazsınız. Eğer inmesi gerekiyorsa parsellerin hesabını da verecek, eğer inmesi gerekiyorsa çıkıp yargıda hesabını verecek. Biz bunu beraberinde istiyoruz, değilse böylesine bir değerlendirmeyi kabul etmiyoruz.

Özetle, iltisaklı olan Enis Berberoğlu değil, sizsiniz, bir kez daha söylüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NECATİ YILMAZ (Devamla) - İltisaklı olan, irtibatlı olan Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi değil, sizsiniz. Dolayısıyla hesabını vermesi gereken de sizsiniz diyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)