Konu:Malatya İlinin Sorunlarına İlişkin Gündem Dışı Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:9
Tarih:17/10/2017


Malatya ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Malatya'nın sorunlarıyla ilgili söz almış bulunuyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Üç dönemdir vekilsin ama hiç bitmiyor.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Maalesef Malatya'nın hiçbir sorunu bitmiyor Sayın Tanal çünkü hiçbir sorun çözülmüyor, ondan bitmiyor.

Malatya, Anadolu'nun en güzel kentlerinden biri; tarihî ve kültürel varlıklarıyla bir turizm kenti; dünyanın 2'nci, Avrupa'nın en çok karaciğer naklinin yapıldığı bir sağlık kenti; kayısı, üzüm, ceviz, kiraz, kavun, elma, nar, çilek gibi eşsiz lezzete sahip ürünleriyle tam bir tarım kenti. Malatya, Türkiye'nin en çeşitli ürünlerini veren en önemli tarım kentlerinden birisi. Ayrıca, dünya kuru kayısı ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan bir kent.

Yaklaşık 110 ülkeye ihraç edilen kayısı, Türkiye'ye ortalama 350-400 milyon dolar gelir getiriyor; önemli bir ürün Türkiye için, dünyada önemli bir marka Türkiye için. Ancak değerli milletvekilleri, Malatya'da sulama sorunu bir dert, elektrik bir dert, ürünün para etmemesi ayrı bir dert, TARSİM'i dert, çiftçinin, üreticinin her şeyi ayrı bir sorun, ayrı bir dert. Çiftçi borçlu, faizi anaparayı geçti, torba kanunla iş adamlarının, AKP'ye yakın iş adamlarının borçları silinirken, büyük telefon şirketlerinin milyarlarca dolar borcu silinirken, evine icra gelmiş borçlu üreticinin faizleri silinmiyor. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili bir kanun teklifi verdik, maalesef ,duyan yok. Belki o büyük şirketlerin yirmide 1'i olan faiz borcunun silinmesi devleti etkilemeyecek ama maalesef Hükûmet, fakirin fukaranın değil, zenginlerin dostu.

Değerli arkadaşlar, söylüyoruz, duyan yok, sonuç ne? Dünyanın kayısı üretimini tek başına karşılayan Malatya'da icralık olmayan neredeyse bir çiftçi yok, mutlu kimse yok. Geçtiğimiz günlerde ziraat odaları başkanları bir araya gelerek açıklamalar yaptılar. "Üretici üvey evlat." dediler. "Maliyetin yarısına ürün satılıyor." dediler. "Bahçemizi satsak borcumuzu ödeyemiyoruz." dediler. "Kayısı üreticileri icralık." dediler.

Değerli milletvekilleri, 2017 yılında tam 1 milyon ağacın kesilerek odun yapıldığını söylüyorlar. Bakın, dikkatle dinleyin, tam 1 milyon kayısı ağacını, çocuk gibi baktıkları kayısı ağacını keserek odun yaptılar, kışın yakılmayı bekliyor. Geri kalan 10 milyon ağaç da susuzluktan kurumayı bekliyor. Ağaçlar, susuzluk nedeniyle maalesef ürün veremez duruma gelmiş değerli arkadaşlar. Çözüm önerilerimizi sunduk, duyan yok.

Milletvekili olduğumdan bu yana, Malatya'nın kayısısıyla, derdiyle yüzlerce kez huzurlarınıza geldim, haykırdım. Malatya'nın sulama problemi var dedim, Malatya'daki insanlar -utanarak söylüyorum buradan- kanalizasyon borularını kırarak bahçelerini suluyorlar dedim ama maalesef duymadınız. Bu kanalizasyon suyunu kullanmayı bu insanlara reva görmek, en azından ayıptır, günahtır. (CHP sıralarından alkışlar)

İkinci Organize Sanayi'nin atık suları Tohma'yı, Dilek'in arazilerini, Topsöğüt'ün arazilerini yok ediyor dedik, insanlar, bostan ekemiyor dedik; maalesef, duyan yok değerli arkadaşlar. Artık, Malatyalılar, biberi, domatesi kendi bahçelerinden, bostanlarından değil, manavlardan alıyorlar.

Değerli arkadaşlar, 2011'den beri sulama problemleri maalesef çözülmedi. Sulama nasıl yapılmaz, dünyaya aslında en iyi örnek Malatya'ya bakarak gösterilebilir. Sulama birlikleri Devlet Su İşlerini, Devlet Su İşleri sulama birliklerini suçluyor. Değerli arkadaşlar, olan, üreticiye oluyor; olan, kayısı ağaçlarına oluyor; olan, emeğiyle geçinen, çoluğundan çocuğundan kesip başka hiçbir ürünü olmayan, kayısıdan başka hiçbir ürünü olmayan çiftçiye oluyor.

Bakın, değerli arkadaşlar, Malatya'da bu yaz suyla ilgili birçok kavga çıktı, insanlar isyan etti, sokağa çıktı ama duyan tek bir kimse yok. Diyorlar ki "Baraj yaptık." Karadeniz fıkrası gibi bir baraj var: Barajı yapmışlar ama maalesef sulama kanalı yapmayı unutmuşlar!

Değerli arkadaşlar; Yazıhanlı, sulama kanalına bakıyor, sulama kanalı, Yazıhanlıya bakıyor. Kapıkayalı, baraja bakıyor, baraj, Kapıkayalılara bakıyor.

Malatya'nın dünyaca ünlü kuru kayısısı yok ediliyor değerli arkadaşlar. Çiftçiler diyor ki: "Malatya'nın sesini duyun, duyun sesimizi." Değerli arkadaşlar, burada, bu şehirde sorun, sadece sulama sorunuyla ilgili değil, dünyanın en güzel kaynak suyunun aktığı Malatya, maalesef bu yıl susuzlukla kavruldu.

Kuluncak'tan Darende'ye, Tohma'nın üzerine kurulan HES'ler nedeniyle sularımız yok ediliyor ve maalesef, Malatya'nın kayısı ürünü de para etmiyor. Şu anda, 4 lira ile 6 lira arasında açlık sınırıyla karşı karşıya.

Bu sorunları, çözülmesi için hepinizin dikkatlerine sunuyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ağbaba.