Konu:Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın (11/17) Esas Numaralı Gensoru Önergesi Üzerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:8
Tarih:16/10/2017


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın (11/17) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Sayın Bakan hicap duyar diye düşünürken burada bağıra çağıra "Gerçeğe aykırı, asılsız, mesnetsiz." dedi. Söylediğimiz her şey Sayıştay raporlarından, belini kırdığınız Sayıştay raporlarından. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bakan burada bağırıp çağırıyor. Hiç bağırıp çağırmaya gerek yok.

FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) - Bağırıp çağıran yok!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sakince iddialara cevap vermek lazım.

İkmal ihalelerinden bahsettim. Devlet Demiryollarında ve Karayollarında hepinizin bildiği ikmal ihaleleriyle fiyatlar bu kadar yükselmiş midir? Yükselmiştir; Sayıştay raporunda yazıyor, yükselmiştir. "21 ve (a) maddesini kullandık..." Bu istisna madde, genel madde değil. Bana ihale bilgisi veriyorsun. Madem bu kadar iyi biliyorsun ve kendine güveniyorsun, niye yazılı soru önergelerine cevap vermiyorsun?

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - "Sen" diye konuşma.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Niye saklıyorsun? Niye ihale kayıtlarını bu Maliye Bakanı gizleyip duruyor? Onu geç.

Geldik üçüncü havalimanına. Bağırıp duruyorsun. Kaç metreye yaptınız? 90 metreye yaptınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... Böyle bir usul yok Sayın Başkan. Oraya hakaret etmeye çıkmadı. Lütfen uyarır mısınız.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Kaça indirildi? 60 metreye. Zarar ne kadar? 2,5 milyar avro. Bu diyor ki: "2 milyara yakın." Hayır; 2,5 milyar avro halkın cebinden alınıp müteahhitlerin cebine konuldu. Bir şey diyebiliyor musun? 90 metre miydi? 90 metreydi. İndirdin mi ihale sonrasında 60 metreye? İndirdin ihale sonunda 60 metreye. Böyle ihale mi olur? Olmaz. Ne zaman yaptın ihaleyi? Mayıs 2013'ün başında. Ne zaman yer teslimi? İki sene sonra. Niye? Orman Bakanlığının izni yokmuş. Olur mu arkadaşlar böyle bir şey ya? İhale yapacak "Orman Bakanlığının izni yok." diyecek -aynı tarafta Orman Bakanı oturuyor- iki yıl geç teslim edecek, iki yıl geç teslim ettiği için de iki yıl fazla işletecek. KDV dâhil toplam 26 milyar ihale bedeli var, 2 milyar avro da oradan cebine koyacak; 4,5 milyar avro burada buharlaşacak sadece bir yolsuzlukla. Burada alkışlayacaksınız.

Ayıptır! Yazıktır! Günahtır! (CHP sıralarından alkışlar)