Konu:Bugünkü Gensoru Görüşmelerinin İç Tüzük'ün 54'üncü Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Ve Başkanlık Divanı Olarak Bu Konuda Herhangi Bir Şey Yapamayacaklarına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:8
Tarih:16/10/2017


Bugünkü gensoru görüşmelerinin İç Tüzük'ün 54'üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve Başkanlık Divanı olarak bu konuda herhangi bir şey yapamayacaklarına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Şimdi, tabii, iktidar grubu öyle diyor diye ben böyle bir uygulama yapmak zorunda değilim. Hatta iktidar grubu sözcüsü Sayın Elitaş konuşmadan önce ben zaten gerekeni söyledim. Bugüne kadarki hiç şaşmayan uygulamayı ve yapmış olduğumuz İç Tüzük değişikliğinde de saatlere dönük sadece bir değişiklik yaptık. Çalışma sürelerini artırırken aynı zamanda İç Tüzük'te olmayan bir hükmü -Meclis televizyonlarıyla ilgili- garanti altına alıp, güvence altına alıp İç Tüzük'e dercettik ama bu 15.00-21.00 saatlerine kadar yani saatleri artırarak ve bu saatler arasındaki tüm çalışmaları verecek. O, diğer, önemli özel hâller kısmı, olduğu gibi protokolden İç Tüzük'e dercedildi ve protokoldeki uygulaması da zaten sadece Meclis Başkanının vereceği bir karar da değil bu. Karşı tarafla anlaşmadığınız müddetçe... Çünkü TRT üzerinden bu yayını veriyorsunuz. TRT ile Meclis Başkanlığı bu konuda bir mutabakat yapmadığı müddetçe hiçbir yayını dahi veremezsiniz. İç Tüzük hükmü de amirdir. Yani şu anda benim yaptığım "İktidar grubu böyle istiyor, muhalefet şöyle istiyor." diye değil, tamamen bugüne kadarki yerleşik içtihatlar, uygulamalar ve İç Tüzük'ün amir hükmü neyse onu uygulamaya çalışıp o konudaki kanaatlerimi söyledim.