Konu:Bugünkü Gensoru Görüşmelerinin İç Tüzük'ün 54'üncü Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceğine Ve Başkanlık Divanı Olarak Bu Konuda Herhangi Bir Şey Yapamayacaklarına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:8
Tarih:16/10/2017


Bugünkü gensoru görüşmelerinin İç Tüzük'ün 54'üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve Başkanlık Divanı olarak bu konuda herhangi bir şey yapamayacaklarına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Bu konuyla ilgili, bildiğim kadarıyla bir açıklama yapayım.

Evet, bahsettiğiniz üzere, 54'üncü maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla yapılacak televizyon yayınında, önemli ve özel hâller saklı kalmak kaydıyla çalışma saatleri artırılıyor ve o oranda Meclis televizyonu saatleri de artırılıyor. Şimdi, buradaki bu hâl, daha önce, İç Tüzük hükmü olmadan TRT ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yapılan protokol hükmünün buraya dercedilmesi. Daha önceki uygulamalarda da bu vardı. Çalışma saatleri 15.00-19.00'du onda, önemli özel hâller vardı ve orada o protokol hükümleri uyarınca genel uygulama, bugüne kadarki aksamayan uygulama bir, grup toplantıları; iki, bütçe görüşmeleri; üç, 23 Nisan ve 1 Ekim gibi Meclisin açıldığı durumlarda, oturumlarda hangi güne, hangi saate denk gelirse gelsin özel ve önemli hâl olarak Meclis televizyonu o oturumlar boyunca yayın yapmış yani önceki uygulamanın ve önceki protokolün aslında aynısını buraya dercetmiş. Daha önceki uygulamalarda da hiçbir zaman hiçbir gensoru ya da Meclis soruşturması, denetim konuları bu kapsamda, özel ve önemli bir hâl olarak çalışma saatleri dışında yayınlanmamış. Dolayısıyla, aslında uygulamada hiçbir farklılık yok. Şu anda Meclis Başkanlığı ile de TRT arasında bu hüküm uyarınca yeni bir protokol yapıldı. Yapılan yeni protokolde de eski hükümler cari, sadece çalışma saatleri artırılmış. Dolayısıyla, zaten bu konuda dediğim gibi, mevcut uygulama da bu, önemli ve özel hâldeki kasıt da bu ve zaten bu hâlde Meclis Başkanlık Divanı olarak da bizim şu anda yapabileceğimiz hiçbir konunun olmadığını Sayın Özel siz kendiniz de çok iyi biliyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, şimdi, bir İç Tüzük değişikliği var ve o İç Tüzük değişikliğinden sonraki ilk uygulamadır, ilk gensorudur. Ve bugün bu gensorunun yani siyasi iktidarı denetleme mekanizması olarak elinizdeki -her ne kadar önümüzdeki dönem terk edilecek olsa da referandum çalışmaları sırasında da çok tartışıldı- parlamenter sistemin en önemli denetim mekanizmasının İç Tüzük'te imkân vermesine rağmen, ki sizin bu söyledikleriniz, eğer bu savunma yapılabiliyorsa o zaman İç Tüzük tartışmalarını takip eden bütün sayın milletvekilleri "Biz İç Tüzük'e yapılan bu ilaveyi neden gensoru ve diğer hâllerde de yayın imkânı verecek diye pazarladık, neden bunu böyle konuştuk?" diye sorarlar size.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Pazarlama falan yok.

BAŞKAN - Bilmiyorum öyle bir pazarlık olup olmadığını, benim bilgim dâhilinde değil, ben İç Tüzük'e göre Meclisi yönetiyorum.