Konu:MHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:12/10/2017


MHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP Grubunun önerisinde grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, grup önerisi öncesi şunu belirtmek istiyorum ki: Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreç dönemi içerisinde özellikle ABD'nin uygulamış olduğu vize, Avrupa Birliğinin çifte standardı ve almış olduğu kararlar ve tabii ki doğumuzdaki, güneydoğumuzdaki yaşanan sınır dışımızdaki olaylar, sıcak gelişmeler ve ülkemiz içerisindeki terör eylemleri gibi; bu alanlarda, bu konularda, özellikle bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiği inancı içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu sebeple de küçük ayrıntılar ve konularla uğraşmak yerine, esas millî davamız uğrunda birlikte hareket etmemiz gerekmektedir.

Değerli konuşmacılar parti grupları adına sanayi politikalarının yetersizliği hakkında görüşlerini ilettiler. Biz de şunu belirtmek istiyoruz ki: AK PARTİ, on beş yıllık iktidarı döneminde KOBİ'lere özellikle, KOSGEB'le büyük destekler vermiştir. Daha önce KOSGEB'in adını hiç bilmeyen KOBİ'ler, artık bugün birçok imkânlardan faydalanmaktadır. Mesela bir konuşmacı, muhalefet partisinin konuşmacısı dedi ki: "Tekstil bitmiştir." Oysa Denizli'de bugün tekstil, ihracat patlamaları yaşamaktadır ve bugün otomotiv sektöründen sonra 2'nci sırada yer almaktadır.

Şöyle baktığımızda, KOSGEB'in KOBİ'lere dönük vermiş olduğu 1 milyon TL'lik hibe ve destekleri, bizim çok iyi bir şekilde KOBİ'lere dönük yapmış olduğumuz çalışmaları ve verdiğimiz destekleri ortaya koymaktadır. KOBİ'lere verilen 4 milyar TL destek olmuştur bugüne kadar. Son bir yılda 2.734 KOBİ'ye destek vermişiz. Yine 6.542 girişimciye 132 milyon destek verilmiştir. Yine istihdam desteği, pazarlama, reklam, eğitim, sertifika, makine ekipmanları destekleri verilmiştir. Bu da şunu göstermektedir ki KOBİ'lerin ihracata olan oranı da artık artmakta ve daha ileriye doğru gitmektedir. Bu anlamda hiç kimse şunu söyleyemez: "KOBİ'lere, küçük esnaflarımıza, sanayicilerimize, üreticilerimize destek verilmedi." diyemez. Bugün her şey ortadadır, hiçbir iş yeri kapanmamakta, daha fazla iş yeri açılmakta ve sanayicimiz, tabii ki üreticilerimiz, hepsi de mücadele etmektedir. Her türlü olumsuzluklara ve sıkıntılara rağmen de millî birlik ve beraberliğini kaybetmemektedir.

Ben yüce heyetinizi yine saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tin.