Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:121
Tarih:23/09/2017


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu tezkerenin görüşülmesi daha sonra yapılabilirdi. Şu anda, bir önceki tezkere çerçevesinde yaklaşık kırk günlük, bu anlamda, o tezkerenin verdiği yetkilerin kullanılması imkânı söz konusu ama özellikle hem de Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak bu tezkerenin erkenden, önceden görüşülmesi yolunda bir karar aldık, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir başvuruda bulunduk. Bu hamle -tırnak içerisinde söylüyorum- Kuzey Irak'ta yapılmak istenen referandumla doğrudan bağlantılıdır. Burada, biraz önce konuşmamda da ifade etmeye çalıştım, bu referandum Türkiye açısından çok ciddi bir güvenlik problemini ortaya çıkaracaktır, ayrıca bölgeyi de bir ateş çemberine atacaktır. Dolayısıyla, bunun engellenmesi gerekir.

Birinci adım, ilk adım, önce referandum kararından vazgeçilmesi gerekir ve yapılmak istenen sonuçla mütenasip adımlar atılması, kararlar verilmesi son derece doğaldır. Yani referandum kararı verilmeden ya da referandum yapılmadan referandum yapılmış gibi eğer adımlar atarsanız o çok ölçülü olmaz, daha büyük bedeller ödenmesi sonucunu doğurur. Dolayısıyla, bu çerçevede değerlendirildiğinde, atılan adım, verilen karar son derece yerinde bir karardır.

Ayrıca, hiç blöf yapmıyoruz, kesinlikle, bizim blöf yapmadığımızı bütün dünya çok iyi biliyor. Daha önce de gerektiği zaman gerektiği takdirde Türkiye güvenlik gerekçeleriyle ve elbette uluslararası hukuka ve ikili anlaşmalara uygun bir şekilde her türlü adımı atmıştır. Bugün itibarıyla da her şey masadadır, her türlü karar ve eylem masadadır, gerektiği zaman da kullanılacaktır. Bundan da hiç kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Bu konularda da şaka yapmıyoruz, blöf yapmıyoruz.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Engin Bey, bu Kayseri mevzusunda çok durduk, bazı tepkiler de geldi. Kayseri 5 bin yıllık kadim bir şehir. Bazı tabirleri kullanmayalım. Demin hanımefendinin dediği gibi de değişik ihtilatlara sebep olur. Dolayısıyla, ayrı fikirde olduğumuzu zannetmiyorum, sizi yakinen tanıyorum çünkü, nezaketinizi gayet iyi biliyorum. Diğer şehirlerimiz dâhil her şehrimiz, lütfen, bu tip mevzuları da aradaki hukukun getirdiği şakalaşma olarak görsünler diyorum.