Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın (3/1185) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:121
Tarih:23/09/2017


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın (3/1185) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Öncelikle, Cumhuriyet Halk Partisinin tezkereyle ilgili kanaatini, görüşünü netleştirmesi gerekir. Benim açıkçası kafam karıştı, şöyle karıştı: Biraz önce konuşmacılar çıktı "Biz bu tezkereye destek vereceğiz." dediler, doğru ama sonra "Kesinlikle bir askerî harekât ya da operasyon aklınızın ucundan dahi geçmesin." denildi, biraz önce birkaç defa ifade edildi. Anlamadığım nokta şu: Biz bu tezkereyle, zaten, Türk Silahlı Kuvvetlerine sınır ötesi operasyon yetkisi istiyoruz yani tezkerenin özü bu zaten, askerî operasyonu içeriyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Okumamış olabilir Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Dolayısıyla, tezkereye karşı mısınız, destek veriyor musunuz çok net olarak söyleyin. "Destek veriyoruz." diyorsanız eğer, o zaman, askerî operasyon yapılabileceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu çerçevede sınır ötesi operasyon yapabileceğini de kabul etmeniz gerekir ve desteklemeniz gerekir. Aksi beyanlar çelişkidir, bu bir.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Her zamanki gibi.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İkincisi şu: Bakın, geçmişte gerçekten Türkiye'de ve bölgede Kürt kardeşlerimizin çok büyük problemleri vardı, Türkiye'de özellikle. Kırk yıl, elli yıl, altmış yıl, yetmiş yıl sorunları vardı. En temel haklarını, insan olmanın ortaya çıkardığı hakları dahi, kültürel haklarını kullanamıyorlardı, kullandırılmıyordu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, etnik kökeni ne olursa olsun, Kürt kardeşlerimiz dâhil hepsi eşit haklara sahiptir ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin asil üyesidir, bireyidir.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - E, biz ne dedik?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama daha önce öyle değildi. Evet, daha önce değildi. Yani kendi dilinde türküsünü dahi söyleyemiyordu. Bu dediğimiz yirmi yıl önce, otuz yıl önce, kırk yıl önce. Ve özellikle, o dönemlerde Türkiye hangi siyasi partiler tarafından yönetiliyordu bir hatırlarsak eğer bunu... Esasında bir Kürt düşmanlığı yapılıyorsa bunun ne zaman yapıldığı ve bu kardeşlerimize verilmesi gereken hakların kimler tarafından verildiği çok açık, net bir şekilde ortaya çıkar.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Kayyumlar... Dokunulmazlıkların kaldırılması... Tutuklamalar... Kürt okullarının kapatılması...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Evet, bugün etnik kökeni ne olursa olsun herkes Türkiye'de kültürel haklarını yaşayabilmektedirler, en ufak bir kısıtlama, en ufak bir sıkıntı yoktur. Daha önce Türkiye'de bir Kürt problemi vardı, bugün yok. AK PARTİ hükûmetleri sayesindedir. Evet, öyle. Sadece bu kadarla değil. Bakın, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin bugüne kadarki barış ve huzur ortamı içerisinde yaşamalarının garantörü Türkiye'dir. Bunu en iyi oradaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız biliyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Korumuştur, her türlü desteği sağlamıştır. Biz hiçbir şekilde etnik açıdan bakmıyoruz, bakamıyoruz, inancımız buna engel, manevi değerlerimiz buna engel.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen tamamlar mısınız efendim.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - 80 yaşındaki kadın mezarından çıkarıldı, mezarından çıkarıldı 80 yaşındaki kadın.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yaratıldığı için saygı duyuyoruz, benimsiyoruz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ankara'da mezarından çıkarıldı 80 yaşındaki kadın; Kürt, Alevi olduğu için gömülmedi o kadın.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Dolayısıyla, eğer, Kürt kardeşlerimize ya da başka etnik kökenden gelen kardeşlerimize bir haksızlık varsa bu geçmişte çok yapıldı, hakikaten çok büyük zulümler söz konusu oldu ama AK PARTİ döneminde bunların tamamı ortadan kaldırıldı.

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)