Konu:Meclisin Ciddiyetine, Vakarına, Ağırlığına Ve Mehabetine Yakışmayan Ve Çalışma Düzenini Bozucu Davranışlarda Bulunmamak Gerektiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:118
Tarih:25/07/2017


Meclisin ciddiyetine, vakarına, ağırlığına ve mehabetine yakışmayan ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmamak gerektiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuzun çalışma düzeni bellidir, İç Tüzük ve teamüllerimiz var. Dolayısıyla, Meclisin ciddiyetine, vakarına, ağırlığına ve mehabetine yakışmayan ve Genel Kurulun çalışma düzenini bozucu davranışlardan lütfen vazgeçelim. Bir daha bu tür eylemleri tekrar etmeyelim. Bu Meclis hepimizin Meclisi, bütün milletvekilleri olarak ve bütün siyasi partiler olarak hep birlikte Meclisin itibarını korumak durumundayız. Dolayısıyla bu tür davranışlardan lütfen imtina edelim, bir daha tekrar etmeyelim. Bu anlamda da yapılan bu tür girişimler de aslında İç Tüzük'teki değişikliğin ne kadar haklı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)