Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 492 Sıra Sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin Tümü Üzerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Genel Bir Yayın Kesintisinin Söz Konusu Olmadığına Ve Konuyu Araştıracağına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:117
Tarih:24/07/2017


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 492 sıra sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında genel bir yayın kesintisinin söz konusu olmadığına ve konuyu araştıracağına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, az önce Sayın Özel'in gündeme getirdiği bir konu vardı, özellikle konuşması esnasında yayının verilmediği. Şimdi, Meclis televizyonu tbmm.gov.tr'de kesintisiz olarak yirmi dört saat yani Meclis çalıştığı sürece yayın yapıyor. Sizin konuşmalarınız da aynı şekilde Meclis televizyonundan gösterilmiş.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Örtüyü göstermedi.

BAŞKAN - Yalnız, TRT 3'ün linkinde -zannediyorum, siz takip etmişsiniz- o linkte herhâlde bir arıza var, onun da gerçek sebebini öğrenip size intikal ettireceğiz.

Teşekkür ediyorum.