Konu:26'ncı Dönem İkinci Yasama Yılında Yapılan Çalışmalara, Katkıları Ve Katılımları İçin Tüm Milletvekillerine Ve Hükûmet Üyelerine, Meclis Çalışanları İle Basın Mensuplarına Teşekkür Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:120
Tarih:27/07/2017


26'ncı Dönem İkinci Yasama Yılında yapılan çalışmalara, katkıları ve katılımları için tüm milletvekillerine ve Hükûmet üyelerine, Meclis çalışanları ile basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 26'ncı Dönem İkinci Yasama Yılının son birleşimini tamamlamak üzereyiz. Alınan karar gereğince Genel Kurulumuz 1 Ekime kadar tatile girecektir.

Sayın milletvekilleri, 15 Temmuzda millî iradeye ve Meclisimize yönelen alçak saldırı esnasında dahi Meclisimiz kenetlenme ve dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdürmüştür. Milletimizin oylarıyla şahıslarımıza tevdi ettiği büyük görevin üstümüze yüklediği sorumluluğun ve az önce zikrettiğim ruhu her hâl ve şartta yaşatmanın bilinciyle İkinci Yasama Yılında çalışmalara başlanmıştır. Bu yasama yılında, toplam 120 birleşimde, Meclisimiz bütün milletvekillerinin katkı ve desteğiyle yoğun bir yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirmiştir. Başta Anayasa ve İç Tüzük değişikliği olmak üzere, çok sayıda kanun değişikliği yapılmıştır. Sadece bu İkinci Yasama Yılında, toplam 290 kanun ve 34 Meclis kararı kabul edilmiş, 2 araştırma komisyonu kurulmuştur. 26'ncı Dönemden günümüze kadar 405 sözlü soru önergesi Genel Kurulda bakanlar tarafından cevaplandırılmıştır. 14 gensoru önergesi görüşülmüş, 382 kanun ve 61 Meclis kararı kabul edilmiş, 6 Meclis araştırması komisyonu kurulmuştur.

Bu vesileyle, bugüne kadar birlikte yoğun mesai harcadığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı İsmail Kahraman'a, birleşimleri yöneten Başkanlık Divanı üyelerimize, idare amirleri ve kâtip üyelerimize, parti gruplarımızın değerli başkan vekillerine, tüm milletvekillerine ve Hükûmet üyelerine katkıları ve katılımları için teşekkür ediyorum.

Ayrıca çalışmalarımıza yasama, idari ve teknik hizmetleriyle destek veren idari teşkilatlarımızın Genel Sekreteri ve yöneticilerine; Divanda yakın desteği sağlayan, yasama ve denetim evraklarını Genel Kurula hazırlayan, komisyon çalışmalarına destek sunan, kürsü müşavirliği hizmeti sunan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı yasama uzmanlarına; sıra sayılarını basan Basımevine; sözlerimizi kayda geçiren stenograflara; Bütçe Başkanlığı yasama uzmanlarına; Genel Kuruldaki teknik sistemi çalıştıran ve Divanda teknik destek sunan Bilgi İşlem Başkanlığı personeline; İşletme ve Yapım Başkanlığı personeline; sürekli hareket hâlinde taleplerimize yetişen kavaslara; araştırma ve bilgi taleplerimizi karşılayan Araştırma Hizmetleri Başkanlığı yasama uzmanlarına; zengin kitaplığından istifade ettiğimiz Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı personeline; bire bir çalıştığımız danışman ve sekreterlerimize; tüm partilerin çok değerli grup başkan vekillerine; görüşmelerimizi yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu çalışanlarına; sağlık çalışanlarına; güvenlik hizmetlerini özveriyle yerine getiren koruma personeline; hazırladıkları güzel yemekleriyle lokanta çalışanlarımıza; yorgunluğumuzu alan çay ve kahveleriyle çay ocakçı ve garsonlarına; ulaşımımızı sağlayan şoförlere; temizlik hizmetlerini veren personele; çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan tüm Parlamento muhabirlerine ve basın mensuplarına; velhasıl Meclisimizin bütün çalışanlarına ve özellikle çok değerli grup başkan vekillerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)