Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İhalelere fazla firmanın katılması şeffaflığı mı yoksa katılanlar arasında çekilme pazarlıklarını mı artırıyor? Bugün Bursa Keles ilçesi Kozağacı Vadisi termik santral ihalesi için yirmi iki firma dosya almış, beşi ihaleye katıldı. İhale profesyoneli bir tanesi imza sirküleri gibi sudan bir nedenle, eksiği nedeniyle ihale dışı kaldı. Termik santrale karşı çıkan üretken köylü vatandaşın niyeti sorgulandı, ihale niye sorgulanmadı?

Türkiye'de büyüme anlayışı önünün sonuna kadar açılmasını isteyen, farklı olana tıkayıcı gözle bakan, görgü ve estetik yoksunu bir anlayışa dönüştü. Aynı anlayış ne yazık ki doğasını tahrip eden Tayland'da da var ama medeniyet ne yazık ki yok.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaleli.